תגפ/ 578/ א

קביעת הוראות לביצוע עבודות עפר בהר

מטרת התוכנית


להוסיף על הוראות תגפ 578 ולבטל הוראות וכל זאת לצורך ביצוע עבודות הנדרשות לשיקום ההנדסי והנופי של הר הפסולת חיריה, בשלב המידי, כחלק מפארק איילון. בכלל זה עבודות ניקוז ושיקום נחלים. כל זאת במגרשים 1,2,3,4,5,6,7,8.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


אתר חיריה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תקנון הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 18/05/2006
פרסום לאישור ברשומות 10/05/2006 תאריך פרסום: 10/05/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5526. עמוד: 3149. שנה עברית: התשסו . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 07/04/2006 תאריך פרסום בעיתון: 05/04/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/04/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/04/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 05/03/2006
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 01/03/2006
החלטה בדיון בהתנגדויות 30/01/2006
הוגשו התנגדויות 02/01/2006
עיון שר האוצר-התכנית טעונה אישור השר 26/12/2005
פרסום להפקדה ברשומות 20/12/2005 תאריך פרסום: 20/12/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5471. עמוד: 924. שנה עברית: התשסו . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 04/11/2005 תאריך פרסום בעיתון: 02/11/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/11/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/11/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 30/10/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 09/10/2005
החלטה בדיון בהפקדה 26/09/2005
קבלת תכנית 18/09/2005

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תגפ/ 578 שינוי יעודי הקרקע משטח חקלאי לשטח תעלה להסדרת נחל למגרשים מיוחדים ולשטח פרטי פ שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תגפ/ 594 קביעת הוראות לביצוע עבודות עפר בהר שינוי צפייה
תוכנית תגפ/ 596/ קא/ 383 קביעת הוראות לביצוע עבודות עפר בהר שינוי צפייה
תוכנית רש/ 11/ 3 קביעת הוראות לביצוע עבודות עפר בהר היתר בניה
תוכנית רש/ 05/ 015 קביעת הוראות לביצוע עבודות עפר בהר היתר בניה
תוכנית רש/ 11/ 15 קביעת הוראות לביצוע עבודות עפר בהר היתר בניה
תוכנית רש/ 08/ 004 קביעת הוראות לביצוע עבודות עפר בהר היתר בניה
תוכנית רש/ 06/ 011 קביעת הוראות לביצוע עבודות עפר בהר היתר בניה
תוכנית רש/ 10/ 08 קביעת הוראות לביצוע עבודות עפר בהר היתר בניה
תוכנית רש/ 11/ 4 קביעת הוראות לביצוע עבודות עפר בהר היתר בניה
תוכנית רש/ 11/ 20 קביעת הוראות לביצוע עבודות עפר בהר היתר בניה
תוכנית רש/ 06/ 02 קביעת הוראות לביצוע עבודות עפר בהר היתר בניה
תוכנית עתמ/ תא/ 06/ 1659 קביעת הוראות לביצוע עבודות עפר בהר עתירה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
902 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות 30/01/2006
פרוטוקול הורדה
713 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 26/09/2005
פרוטוקול הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד תמיר גרופק בשם חברת הזרע (1939) בע"מ וינברג-דורון ושות'