גנ/ 15901

ביטול התחברות דרך מס' 44 עם דרך מס' 170, מג'דל שמס

מטרת התוכנית


מטרת התכנית:
ביטול התחברות דרך מס' 44 עם דרך מס' 170.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 10/05/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 20/11/2005
קבלת תכנית 16/11/2005

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 9858 תיקון מערכת הדרכים, שינוי למתאר, מג'דל שמס. שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2006008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 10/05/2006
פרוטוקול הורדה