ק/ 3370

שינוי יעוד קרקע משטח אזור ספורט לשטח בניני ציבור, קביעת הוראות בניה.

מטרת התוכנית


1. שינוי יעוד קרקע משטח אזור ספורט לשטח בניני ציבור ושטח ציבורי פתוח.
2. קביעת הוראות בניה

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 2,500 מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תקנון הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 10/05/2006 תאריך פרסום: 10/05/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5526. עמוד: 3158. שנה עברית: התשסו . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 09/04/2006 תאריך פרסום בעיתון: 09/04/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/04/2006. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 07/04/2006. עיתון: כל אל ערב.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 27/03/2006
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 16/02/2006
החלטה בדיון באישור תכנית 02/01/2006
לא הוגשו התנגדויות 14/12/2005
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 28/11/2005
פרסום להפקדה ברשומות 28/11/2005 תאריך פרסום: 28/11/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5463. עמוד: 625. שנה עברית: התשסו . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 14/10/2005 תאריך פרסום בעיתון: 11/10/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/10/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 14/10/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 29/09/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 18/09/2005
החלטה בדיון בהפקדה 28/12/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 22/11/2004
קבלת תכנית 24/10/2004

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ק/ מק/ 1005/ א תכנית מפורטת מספר ק/מק/1005/א שינוי צפייה
תוכנית אפ/ 1005 שינוי יעוד חלק משטח למבני צבור,לדרך וחלק מאזור בית עלמין.לדרך ולשטח צבורי פתוח שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2006001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 02/01/2006
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2004022 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית 28/12/2004
פרוטוקול הורדה