חא/ מק/ 2004/ 10

הגדלת גובה מבנים, מזרעה

מטרת התוכנית


הגדלת גובה מבנים מסחריים ביעוד מסחר 1 בתכנית ג/ 13161.

עיקרי הוראות התכנית:-
- הגדלת גובה מבנה לצורך מתקני עזר - מעלית וחדר מדרגות על הגג.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תקנון הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 07/05/2006 תאריך פרסום: 07/05/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5525. עמוד: 3129. שנה עברית: התשסו . צפייה
פרסום להפקדה ברשומות 10/10/2005 תאריך פרסום: 10/10/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5444. עמוד: 36. שנה עברית: התשסו . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 30/09/2005
פרסום להפקדה בעיתונים 31/08/2005 תאריך פרסום בעיתון: 31/08/2005. עיתון: עיתון מקומי א.

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 13161 תכנית מתאר מזרעה שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 201-0587758 הגדלת גובה מבנים, מזרעה שינוי
תוכנית 201-0814350 הגדלת גובה מבנים, מזרעה שינוי
תוכנית 201-0580134 הגדלת גובה מבנים, מזרעה שינוי
תוכנית 201-0341222 הגדלת גובה מבנים, מזרעה שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2005009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 30/09/2005
פרוטוקול הורדה