תתל/ 65/ א

שדרוג והרחבת מסילת החוף בין תחנת חוף כרמל לשפיים

מטרת התוכנית


הוספת מסילות בנוסף למסילות הקיימות, על מנת לאפשר הגדלת קיבולת הנסיעה ושיפור מהירות הנסיעה במסילת הברזל המהווה את השדרה המרכזית של רשת המסילות הארצית, כדי להתאים את התחבורה הציבורית לביקושים הצפויים ולעודד את הגברת השימוש בתחבורה ציבורית.
שיפור הבטיחות לאורך הקו תוך הסדרת הפרדות מפלסיות.
שדרוג מסילות קיימות
שדרוג תחנות התחבורה הציבורית הקיימות והקמת חדשות לאורך התוואי בהתאמה לקיבולת הנוסעים הצפויה.
יצירת מסלול תחבורה ציבורית במקביל למסילה בין שפיים לנתניה.

עיקרי הוראותיה


1.ייעוד שטחים למסילות ברזל, דרכים, טיפול נופי, מתקנים הנדסיים, מפגשי דרך-מסילה, מבני ומתקני דרך.
2. קביעת הוראות והטלת מגבלות בניה ופיתוח על שטחים הסמוכים למסילה המוצעת.
3. קביעת מבנים להריסה.
4. קביעת אמצעים והוראות לצמצום מפגעים הנובעים מהתכנית, בעת ההקמה ולאחריה.
5. קביעת הוראות למתן היתרי בניה, הרשאות, תכנון מפורט לפני ביצוע ולביצוע עבודות.
6. קביעת מסילה/דרך לביטול והנחיות לשיקום.
7. יעוד שטחים לדרך, לצורך מסלול תחבורה ציבורית.

דברי הסבר


לשם היערכות למתן מענה לצורך ההולך וגובר של משתמשי התחבורה הציבורית הבינעירונית עד לשנת 2040 פיתחה רכבת ישראל תכנית אסטרטגית עבור רשת המסילות. התכנית האסטרטגית צופה כי בשנת 2040 יהיו כ-300 מיליון נוסעים ברשת הרכבות בכל רחבי הארץ.
עיקרי התכנית האסטרטגית של רכבת ישראל הינם חיבור מיטבי ומהיר בין מרכזי ארבעת המטרופולינים וקיצור זמני נסיעה, הקמה של רשת מסילות היררכית בהפרדה בין שירות בינעירוני מהיר (עד 250 קמ"ש) לשירות פרברי/אזורי (עד 160 קמ"ש), והפרדת רכבות מטענים מתנועת רכבות נוסעים. לשם כך מקדמת רכבת ישראל בות"ל את תת"ל 65א', שעיקרה הוספת מסילות מהירות למסילת החוף בין חיפה לתל אביב, תת"ל 111 המוסיפה מסילות מהירות לבאר שבע, ותת"ל 79 שתאפשר חיבור מסילות מהירות בין מטרופולין באר שבע למטרופולינים ירושלים ותל אביב.
תכנית לתשתית לאומית 65א' הינה תכנית להרחבה ושדרוג של מסילת החוף, שהיא השדרה המרכזית של רשת המסילות הארצית, בין תחנת חוף הכרמל בחיפה עד לשפיים באורך כולל של כ- 68 ק"מ. התכנית כוללת את הכפלת מסילת החוף לכל אורכה ל- 4 מסילות, מתוכן שתי מסילות מהירות שיאפשרו נסיעה במהירות תכן של 220-250 קמ"ש, ושתי מסילות פרבריות שישודרגו כך שתתאפשר בהן מהירות תכן של 160 קמ"ש. בנוסף, מנתניה ועד שפיים יתווספו שתי מסילות פרבריות נוספות וכן מסלול בלעדי לתחבורה ציבורית (המשך כביש 20) לשם עיבוי שירות התחבורה הציבורית בין אזור השרון למטרופולין תל אביב. לפי הערכות תפעוליות של רכבת ישראל, הרכבות המהירות תעשינה את הדרך בין חיפה ותל אביב בכ-30 דקות, עם עצירה אחת בלבד של חלק מן הרכבות בחדרה, בעוד הרכבות הפרבריות אשר יעצרו בכל תחנות הנוסעים שבדרך, תעשינה את הדרך בכ- 50 דקות. התכנית תאפשר הגדלת הנסועה ברכבת ל-30,000 נוסעים בשעת שיא בקטע חיפה ת"א לשני הכיוונים בכל הקווים.
בנוסף כוללת התכנית 10 תחנות נוסעים, חלקן תחנות קיימות לשדרוג, וחלקן חדשות, שיפור הבטיחות באמצעות הפרדות מפלסיות לכל אורך התוואי וכן תשתיות נלוות. בהתאם, מימוש התכנית יעודד שימוש בתחבורה ציבורית ע"י הגדלת קיבולת הנסועה הרכבתית, הגדלת תדירות הרכבות, קיצור זמני הנסיעה ושיפור השירות. לשם מניעת מפגעים ומזעור הפגיעה הסביבתית, התכנית כוללת פתרונות סביבתיים ובכלל זאת פתרונות אקוסטיים, אקולוגיים ונופיים לאורך כל התוואי.
תוואי התכנית עובר ברובו בתוואי הקיים ומרחיב אותו, למעט באזור שבין בנימינה לחדרה, בו יתבטל התוואי הקיים בתוך בנימינה בשל הקושי להרחיב את תוואי המסילות בתוך הישוב, ויעבור ממערב, בין בנימינה לאור עקיבא, שם גם מוצעת תחנת נוסעים חדשה בצמוד לכביש 4. דרומית לתחנה מוצע פיצול בתוואי, שנועד לאפשר שמירה על מהירות התכן של המסילות המהירות, מבלי לפגוע בשרות בתחנת פרדס חנה.

החלק הצפוני של מסילות החוף בין סדנאות אפרים לתחנת הרכבת חוף הכרמל מתוכנן במסגרת תת"ל 65 ב', המקודמת בנפרד מתכנית זו.

מקום התוכנית


לאורך מסילת החוף, מצפון לתחנת חוף הכרמל בחיפה ועד לחניון חנה וסע "שפיים", כ-70 ק"מ.

מסמכי התוכנית


מסמכים חתומים
אקוסטיקה 2.17.0 אקוסטיקה - חיפה - מתמ - חתום להפקדה ות"ל הורדה
בינוי 3.7.2 בינוי תחנות - תחנת חדרה מערב - חתום להפקדה ות"ל הורדה
בינוי 4.7.4 בינוי תחנות - תחנת בית יהושע - חתום להפקדה ות"ל הורדה
בינוי 4.7.1 בינוי תחנות - תחנת נתניה - חתום להפקדה ות"ל הורדה
בינוי 2.7.2 בינוי תחנות - תחנת זכרון יעקב - חתום להפקדה ות"ל הורדה
בינוי 4.7.3 בינוי תחנות - תחנת ספיר - חתום להפקדה ות"ל הורדה
בינוי 2.7.3 בינוי תחנות - תחנת אור עקיבא-בנימינה - חתום להפקדה ות"ל הורדה
בינוי 1.7.1B בינוי תחנות - תחנת חוף הכרמל - חתום להפקדה ות"ל הורדה
בינוי 1.7.1A בינוי תחנות - תחנת חוף הכרמל - חתום להפקדה ות"ל הורדה
בינוי 3.7.1 בינוי תחנות - תחנת קיסריה-פרדס חנה - חתום להפקדה ות"ל הורדה
בינוי 2.7.1 בינוי תחנות - תחנת עתלית - חתום להפקדה ות"ל הורדה
אקוסטיקה 3.17.4 אקוסטיקה - ג.שפירא-נתניה-נווה איתמר - חתום להפקדה ות"ל הורדה
אקוסטיקה 2.17.3 אקוסטיקה - הבונים, נחשולים, דור - חתום להפקדה ות"ל הורדה
אקוסטיקה 2.17.1 אקוסטיקה - כפר גלים, החותרים, מגדים - חתום להפקדה ות"ל הורדה
אקוסטיקה 4.17.1 אקוסטיקה - נתניה - חתום להפקדה ות"ל הורדה
אקוסטיקה 2.17.2 אקוסטיקה - עתלית - חתום להפקדה ות"ל הורדה
אקוסטיקה 4.17.2 אקוסטיקה - כפר נטר-בית יהושע - חתום להפקדה ות"ל הורדה
אקוסטיקה 2.17.4 אקוסטיקה - בנימינה, בית חנניה - חתום להפקדה ות"ל הורדה
אקוסטיקה 3.17.2 אקוסטיקה - חדרה-גבעת אולגה - חתום להפקדה ות"ל הורדה
אקוסטיקה 3.17.3 אקוסטיקה - כפר ויתקין - חתום להפקדה ות"ל הורדה
אקוסטיקה 3.17.1 אקוסטיקה - פרדס חנה - חתום להפקדה ות"ל הורדה
הוראות פיתוח 4.8.2 שילוב נופי למבני דרך - מעבר חקלאי OP-401 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
הוראות פיתוח 3.8.7 שילוב נופי למבני דרך - מעבר אקולוגי UP-300 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
הוראות פיתוח 4.8.1 שילוב נופי למבני דרך - גשר BR-401 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
הוראות פיתוח 3.8.12 שילוב נופי למבני דרך - גשר רוטמן BR-308 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
הוראות פיתוח 2.8.5 שילוב נופי למבני דרך - הפרדה 16 מעגן מיכאל BR-213 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
הוראות פיתוח 2.8.6 שילוב נופי למבני דרך - גשר נחל תנינים BR-215 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
הוראות פיתוח 2.9.3 מבנה נלווה לחשמול - אוטוטרפו דור - חתום להפקדה ות"ל הורדה
הוראות פיתוח 2.9.1 מבנה נלווה לחשמול - תה"ר החותרים - חתום להפקדה ות"ל הורדה
הוראות פיתוח 4.8.5 שילוב נופי למבני דרך - גשר BR-409 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
הוראות פיתוח 3.8.10 שילוב נופי למבני דרך - מעבר אקולוגי BR-312 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
הוראות פיתוח 3.8.8 שילוב נופי למבני דרך - מעבר אקולוגי BR-311 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
הוראות פיתוח 3.8.6 שילוב נופי למבני דרך - גשר נחל חדרה מזרח BR-307 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
הוראות פיתוח 3.9.3 מבנה נלווה לחשמול - אוטוטרפו אביחיל - חתום להפקדה ות"ל הורדה
הוראות פיתוח 4.9.3 מבנה נלווה לחשמול - אוטוטרפו שפיים - חתום להפקדה ות"ל הורדה
הוראות פיתוח 3.8.5.1 שילוב נופי למבני דרך - גשר כביש 65 BR-302 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
הוראות פיתוח 2.10.1 שילוב נופי למבנה תפעול - מוסך צמ"ה ומבנה מסילאים - חתום להפקדה ות"ל הורדה
הוראות פיתוח 2.8.3 שילוב נופי למבני דרך - גשר נחל דליה BR-210 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
הוראות פיתוח 2.8.7 שילוב נופי למבני דרך - גשר כביש 653 בנימינה BR-216 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
הוראות פיתוח 2.8.4 שילוב נופי למבני דרך - מחלף זכרון BR-211 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
הוראות פיתוח 2.8.2 שילוב נופי למבני דרך - גשר נחל אורן BR-204 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
הוראות פיתוח 1.8.3 שילוב נופי למבני דרך - גשר BR-103 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
הוראות פיתוח 3.8.13 שילוב נופי למבני דרך - גשר אזור תעשיה חד/2020 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
הוראות פיתוח 3.8.2 שילוב נופי למבני דרך - גשר נחל עדה BR-301 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
הוראות פיתוח 3.8.1 שילוב נופי למבני דרך - מעבר חקלאי BR-300 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
הוראות פיתוח 4.8.6 שילוב נופי למבני דרך - גשר BR-414 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
הוראות פיתוח 3.8.11 שילוב נופי למבני דרך - גשר נחל אלכסנדר BR-313 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
הוראות פיתוח 1.8.2 שילוב נופי למבני דרך - גשר BR-102 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
הוראות פיתוח 2.9.2 מבנה נלווה לחשמול - אוטוטרפו עתלית - חתום להפקדה ות"ל הורדה
הוראות פיתוח 2.8.1 שילוב נופי למבני דרך - גשר מגדים BR-202 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
הוראות פיתוח 2.9.5 מבנה נלווה לחשמול - אוטוטרפו בנימינה - חתום להפקדה ות"ל הורדה
הוראות פיתוח 3.9.2 מבנה נלווה לחשמול - אוטוטרפו ויתקין - חתום להפקדה ות"ל הורדה
הוראות פיתוח 3.8.9 שילוב נופי למבני דרך - מעבר אקולוגי UP-301 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
הוראות פיתוח 3.8.4.2 שילוב נופי למבני דרך - קטע מקורה RW-1000E - חתום להפקדה ות"ל הורדה
הוראות פיתוח 2.8.8 שילוב נופי למבני דרך - הפרדה מפלסית בורג' BR-217 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
הוראות פיתוח 2.9.4 מבנה נלווה לחשמול - תה"ר זכרון יעקב - חתום להפקדה ות"ל הורדה
הוראות פיתוח 1.8.4 שילוב נופי למבני דרך - מנהרה TU-01 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
הוראות פיתוח 3.8.3.2 שילוב נופי למבני דרך - מעבר אקולוגי BR-301B - חתום להפקדה ות"ל הורדה
הוראות פיתוח 2.8.10 שילוב נופי למבני דרך - הפרדה מפלסית הבונים BR-208A - חתום להפקדה ות"ל הורדה
הוראות פיתוח 3.8.5.2 שילוב נופי למבני דרך - גשר כביש 65 BR-302 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
הוראות פיתוח 4.9.2 מבנה נלווה לחשמול - אוטוטרפו בית יהושע - חתום להפקדה ות"ל הורדה
הוראות פיתוח 4.8.4 שילוב נופי למבני דרך - מחלף רכבתי BR-408 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
הוראות פיתוח 3.8.4.1 שילוב נופי למבני דרך -קטע מקורה RW-1000A - חתום להפקדה ות"ל הורדה
הוראות פיתוח 2.8.9 שילוב נופי למבני דרך - גשר נחל עדה BR-218 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
הוראות פיתוח 4.8.3 שילוב נופי למבני דרך - גשר נחל פולג BR-406 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
הוראות פיתוח 1.8.1 שילוב נופי למבני דרך - גשר BR-101 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
הוראות פיתוח 3.8.3.1 שילוב נופי למבני דרך - גשר חקלאי BR-301A - חתום להפקדה ות"ל הורדה
הוראות פיתוח 4.9.1 מבנה נלווה לחשמול - תה"ר נתניה - חתום להפקדה ות"ל הורדה
חתכים 4.5.2 - חתכים טיפוסיים וטיפול נופי - חתום להפקדה ות"ל הורדה
חתכים 1.5.2 - חתכים טיפוסיים וטיפול נופי - חתום להפקדה ות"ל הורדה
חתכים 2.5.5 - חתכים טיפוסיים וטיפול נופי - חתום להפקדה ות"ל הורדה
חתכים 2.5.4 - חתכים טיפוסיים וטיפול נופי - חתום להפקדה ות"ל הורדה
חתכים 2.4.1 חתכים טיפוסיים רכבתיים עם חישמול - חתום להפקדה ות"ל הורדה
חתכים 4.5.3 - חתכים טיפוסיים וטיפול נופי - חתום להפקדה ות"ל הורדה
חתכים 3.5.5 - חתכים טיפוסיים וטיפול נופי - חתום להפקדה ות"ל הורדה
חתכים 3.5.4 - חתכים טיפוסיים וטיפול נופי - חתום להפקדה ות"ל הורדה
חתכים 2.5.3 - חתכים טיפוסיים וטיפול נופי - חתום להפקדה ות"ל הורדה
חתכים 2.5.2 - חתכים טיפוסיים וטיפול נופי - חתום להפקדה ות"ל הורדה
חתכים 2.5.1 - חתכים טיפוסיים וטיפול נופי - חתום להפקדה ות"ל הורדה
חתכים 4.4.1 חתכים טיפוסיים רכבתיים עם חישמול - חתום להפקדה ות"ל הורדה
חתכים 3.5.1 - חתכים טיפוסיים וטיפול נופי - חתום להפקדה ות"ל הורדה
חתכים 3.5.3 - חתכים טיפוסיים וטיפול נופי - חתום להפקדה ות"ל הורדה
חתכים 4.5.1 - חתכים טיפוסיים וטיפול נופי - חתום להפקדה ות"ל הורדה
חתכים 3.5.2 - חתכים טיפוסיים וטיפול נופי - חתום להפקדה ות"ל הורדה
חתכים 1.5.1 - חתכים טיפוסיים וטיפול נופי - חתום להפקדה ות"ל הורדה
סביבה ונוף 3.15.7 פיתוח ושיקום נופי - חתום להפקדה ות"ל הורדה
סביבה ונוף 4.14.5 פיתוח ושיקום נופי באזורים עירוניים - חתום להפקדה ות"ל הורדה
סביבה ונוף 3.15.4 פיתוח ושיקום נופי - חתום להפקדה ות"ל הורדה
סביבה ונוף 3.15.3 פיתוח ושיקום נופי - חתום להפקדה ות"ל הורדה
סביבה ונוף 4.14.3 פיתוח ושיקום נופי באזורים עירוניים - חתום להפקדה ות"ל הורדה
סביבה ונוף 3.15.6 פיתוח ושיקום נופי - חתום להפקדה ות"ל הורדה
סביבה ונוף 1.14.1 פיתוח ושיקום נופי באזורים עירוניים - חתום להפקדה ות"ל הורדה
סביבה ונוף 3.15.8 פיתוח ושיקום נופי - חתום להפקדה ות"ל הורדה
סביבה ונוף 4.14.2 פיתוח ושיקום נופי באזורים עירוניים - חתום להפקדה ות"ל הורדה
סביבה ונוף 2.14.1 פיתוח ושיקום נופי באזורים עירוניים - חתום להפקדה ות"ל הורדה
סביבה ונוף 4.14.4 פיתוח ושיקום נופי באזורים עירוניים - חתום להפקדה ות"ל הורדה
סביבה ונוף 4.14.1 פיתוח ושיקום נופי באזורים עירוניים - חתום להפקדה ות"ל הורדה
סביבה ונוף 3.15.2 פיתוח ושיקום נופי - חתום להפקדה ות"ל הורדה
סביבה ונוף 2.14.2 פיתוח ושיקום נופי באזורים עירוניים - חתום להפקדה ות"ל הורדה
סביבה ונוף 1.14.3 פיתוח ושיקום נופי באזורים עירוניים - חתום להפקדה ות"ל הורדה
סביבה ונוף 4.14.6 פיתוח ושיקום נופי באזורים עירוניים - חתום להפקדה ות"ל הורדה
סביבה ונוף 2.14.3 פיתוח ושיקום נופי באזורים עירוניים - חתום להפקדה ות"ל הורדה
סביבה ונוף 2.15.4 פיתוח ושיקום נופי - חתום להפקדה ות"ל הורדה
סביבה ונוף 3.15.1 פיתוח ושיקום נופי - חתום להפקדה ות"ל הורדה
סביבה ונוף 2.15.2 פיתוח ושיקום נופי - חתום להפקדה ות"ל הורדה
סביבה ונוף 2.15.3 פיתוח ושיקום נופי - חתום להפקדה ות"ל הורדה
סביבה ונוף 3.14.2 פיתוח ושיקום נופי באזורים עירוניים - חתום להפקדה ות"ל הורדה
סביבה ונוף 3.15.5 פיתוח ושיקום נופי - חתום להפקדה ות"ל הורדה
סביבה ונוף 3.14.1 פיתוח ושיקום נופי באזורים עירוניים - חתום להפקדה ות"ל הורדה
סביבה ונוף 4.14.7 פיתוח ושיקום נופי באזורים עירוניים - חתום להפקדה ות"ל הורדה
סביבה ונוף 1.14.2 פיתוח ושיקום נופי באזורים עירוניים - חתום להפקדה ות"ל הורדה
סביבה ונוף 2.15.1 פיתוח ושיקום נופי - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה תסקיר השפעה על הסביבה - קטע 2 - פרקים ג-ה - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה תסקיר השפעה על הסביבה - קטע 3 - פרקים א-ב - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה תסקיר השפעה על הסביבה - קטע 3 - פרקים ג-ה - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה תסקיר השפעה על הסביבה - קטע 2 - פרק א - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה תסקיר השפעה על הסביבה - קטע 4 - פרקים ג-ה - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה תסקיר השפעה על הסביבה - קטע 2 - פרק ב - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תסקיר השפעה על הסביבה תסקיר השפעה על הסביבה - קטע 4 - פרקים א-ב - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות 2.6.5 תיאום מערכות - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות 1.6.2 תיאום מערכות - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות 3.6.6 תיאום מערכות - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות 3.6.3 תיאום מערכות - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות 3.6.2 תיאום מערכות - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות 2.6.2 תיאום מערכות - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות 2.6.4 תיאום מערכות - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות 2.6.1 תיאום מערכות - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות 4.6.1 תיאום מערכות - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות 3.6.4 תיאום מערכות - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות 4.6.2 תיאום מערכות - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות 3.6.1 תיאום מערכות - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות 3.6.5 תיאום מערכות - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות 1.6.1 תיאום מערכות - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות 2.6.3 תיאום מערכות - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשתיות 4.6.3 תיאום מערכות - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשריט על גבי תכניות מתאר ארציות ומחוזיות 1.1 תכנית כללית - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשריט על גבי תכניות מתאר ארציות ומחוזיות 1.3 תכניות מתאר ארציות ומחוזיות - תמא 35 ו- 35\1 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשריט על גבי תכניות מתאר ארציות ומחוזיות 1.4 תכניות מתאר ארציות ומחוזיות - תת"ל 18, תמ"מ 3/21, תמ"מ 6 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תשריט על גבי תכניות מתאר ארציות ומחוזיות 1.2 תכניות מתאר ארציות ומחוזיות - תמא 1 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה 3.3.2 תנוחה, ניקוז וחתך לאורך - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה 2.2.1 תנוחה, ניקוז וחתך לאורך - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה 4.2.6 תנוחה, ניקוז וחתך לאורך - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה 3.2.4 תנוחה, ניקוז וחתך לאורך - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה 1.2.2 תנוחה, ניקוז וחתך לאורך - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה 4.3.1 תנוחה, ניקוז וחתך לאורך - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה 2.2.4 תנוחה, ניקוז וחתך לאורך - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה 3.2.3 תנוחה, ניקוז וחתך לאורך - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה 1.3.2 תנוחה, ניקוז וחתך לאורך - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה 2.3.3 תנוחה, ניקוז וחתך לאורך - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה 3.3.1 תנוחה, ניקוז וחתך לאורך - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה 2.3.1 תנוחה, ניקוז וחתך לאורך - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה 4.3.3 תנוחה, ניקוז וחתך לאורך - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה 2.2.8 תנוחה, ניקוז וחתך לאורך - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה 4.3.4 תנוחה, ניקוז וחתך לאורך - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה 4.2.2 תנוחה, ניקוז וחתך לאורך - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה 2.2.7 תנוחה, ניקוז וחתך לאורך - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה 1.2.3 תנוחה, ניקוז וחתך לאורך - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה 3.2.1 תנוחה, ניקוז וחתך לאורך - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה 1.2.1 תנוחה, ניקוז וחתך לאורך - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה 4.3.2 תנוחה, ניקוז וחתך לאורך - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה 4.2.4 תנוחה, ניקוז וחתך לאורך - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה 2.2.11 תנוחה, ניקוז וחתך לאורך - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה 3.2.10 תנוחה, ניקוז וחתך לאורך - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה 2.2.5 תנוחה, ניקוז וחתך לאורך - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה 4.2.5 תנוחה, ניקוז וחתך לאורך - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה 3.2.13 תנוחה, ניקוז וחתך לאורך - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה 1.3.1 תנוחה, ניקוז וחתך לאורך - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה 4.3.5 תנוחה, ניקוז וחתך לאורך - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה 1.3.4 תנוחה, ניקוז וחתך לאורך - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה 3.2.8 תנוחה, ניקוז וחתך לאורך - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה 3.2.5 תנוחה, ניקוז וחתך לאורך - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה 1.3.3 תנוחה, ניקוז וחתך לאורך - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה 2.3.2 תנוחה, ניקוז וחתך לאורך - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה 4.2.3 תנוחה, ניקוז וחתך לאורך - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה 2.2.2 תנוחה, ניקוז וחתך לאורך - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה 3.2.7 תנוחה, ניקוז וחתך לאורך - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה 4.2.1 תנוחה, ניקוז וחתך לאורך - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה 2.2.9 תנוחה, ניקוז וחתך לאורך - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה 3.3.3 תנוחה, ניקוז וחתך לאורך - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה 3.2.6 תנוחה, ניקוז וחתך לאורך - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה 3.2.11 תנוחה, ניקוז וחתך לאורך - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה 3.2.12 תנוחה, ניקוז וחתך לאורך - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה 2.2.3 תנוחה, ניקוז וחתך לאורך - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה 2.2.6 תנוחה, ניקוז וחתך לאורך - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה 3.2.2 תנוחה, ניקוז וחתך לאורך - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה 3.2.9 תנוחה, ניקוז וחתך לאורך - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה 1.3.5 תנוחה, ניקוז וחתך לאורך - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תנוחה 2.2.10 תנוחה, ניקוז וחתך לאורך - חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים 2.16.9 נספח עצים - חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים 2.16.8 נספח עצים - חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים 3.16.3 נספח עצים - חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים 1.16.3 נספח עצים - חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים 4.16.2 נספח עצים - חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים 1.16.0 נספח עצים - דוח סקר עצים קטע 1 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים 3.16.2 נספח עצים - חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים 2.16.7 נספח עצים - חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים 3.16.0 נספח עצים - דוח סקר עצים קטע 3 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים 2.16.10 נספח עצים - חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים 2.16.5 נספח עצים - חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים 2.16.11 נספח עצים - חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים 3.16.8 נספח עצים - חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים 2.16.6 נספח עצים - חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים 4.16.6 נספח עצים - חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים 2.16.2 נספח עצים - חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים 2.16.0 נספח עצים - דוח סקר עצים קטע 2 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים 4.16.4 נספח עצים - חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים 3.16.4 נספח עצים - חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים 2.16.4 נספח עצים - חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים 3.16.5 נספח עצים - חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים 1.16.1 נספח עצים - חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים 4.16.3 נספח עצים - חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים 1.16.2 נספח עצים - חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים 3.16.1 נספח עצים - חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים 4.16.0 נספח עצים - דוח סקר עצים קטע 4 - חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים 2.16.3 נספח עצים - חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים 3.16.7 נספח עצים - חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים 2.16.12 נספח עצים - חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים 3.16.6 נספח עצים - חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים 4.16.5 נספח עצים - חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים 4.16.1 נספח עצים - חתום להפקדה ות"ל הורדה
שמירה על עצים בוגרים 2.16.1 נספח עצים - חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר 2.1.4 מצב מאושר - חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר 2.1.2 מצב מאושר - חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר 3.1.4 מצב מאושר - חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר 4.1.1 מצב מאושר - חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר 1.1.1 מצב מאושר - חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר 3.1.5 מצב מאושר - חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר 3.1.2 מצב מאושר - חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר 3.1.1 מצב מאושר - חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר 3.1.6 מצב מאושר - חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר 2.1.3 מצב מאושר - חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר 2.1.1 מצב מאושר - חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר 3.1.3 מצב מאושר - חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר 4.1.2 מצב מאושר - חתום להפקדה ות"ל הורדה
מצב מאושר 1.1.2 מצב מאושר - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תדפיס הוראות התכנית חתום להפקדה ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 1 מתוך 34 תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 2 מתוך 34 תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 3 מתוך 34 תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 4 מתוך 34 תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 5 מתוך 34 תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 6 מתוך 34 תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 7 מתוך 34 תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 8 מתוך 34 תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 9 מתוך 34 תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 10 מתוך 34 תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 11 מתוך 34 תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 12 מתוך 34 תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 13 מתוך 34 תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 14 מתוך 34 תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 15 מתוך 34 תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 16 מתוך 34 תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 17 מתוך 34 תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 18 מתוך 34 תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 19 מתוך 34 תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 20 מתוך 34 תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 21 מתוך 34 תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 22 מתוך 34 תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 23 מתוך 34 תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 24 מתוך 34 תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 25 מתוך 34 תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 26 מתוך 34 תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 27 מתוך 36 תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 28 מתוך 34 תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 29 מתוך 34 תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 30 מתוך 34 תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 31 מתוך 34 תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 32 מתוך 34 תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 33 מתוך 34 תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה ות"ל הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע - גיליון מספר 34 מתוך 34 תשריט מצב מוצע - חתום להפקדה ות"ל הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קו כחול הורדה
תאי שטח הורדה
מסמכים
חוות דעת לפי סע' 96א חוות דעת קק"ל הורדה
תצהיר שינויים בין גרסאות תצהיר שינויים בין גרסאות הורדה
חומרים נלווים לישיבות דוח החוקר תתל 65א' הורדה
חומרים נלווים לישיבות השגות לתכונית הורדה
חומרים נלווים לישיבות השגות 8-10.2 הורדה
חומרים נלווים לישיבות השגות 8.2 המשך הורדה
חומרים נלווים לישיבות השגות 8.2 הורדה
חומרים נלווים לישיבות השגות 7-8.2 הורדה
חומרים נלווים לישיבות השגות 7.2 הורדה
חומרים נלווים לישיבות השגות 6.2 הורדה
חומרים נלווים לישיבות השגות 6.2-7.2 הורדה
חומרים נלווים לישיבות השגה לתוכנית הורדה
חומרים נלווים לישיבות השגה לתוכנית הורדה
חומרים נלווים לישיבות המשך השגות לתוכנית הורדה
חומרים נלווים לישיבות השגה לתוכנית הורדה
חומרים נלווים לישיבות השגה נוספת לתוכנית הורדה
חומרים נלווים לישיבות השגה לתוכנית - המשך הורדה
חומרים נלווים לישיבות השגה לתוכנית 11 הורדה
חומרים נלווים לישיבות השגה לתוכנית 10 הורדה
חומרים נלווים לישיבות השגות לתוכנית - המשך הורדה
חומרים נלווים לישיבות השגות לתוכנית המשך הורדה
חומרים נלווים לישיבות השגה נוספת לתוכנית הורדה
חומרים נלווים לישיבות השגה לתוכנית 4 המשך הורדה
חומרים נלווים לישיבות השגה לתוכנית 4 הורדה
חומרים נלווים לישיבות השגה לתוכנית 3 הורדה
חומרים נלווים לישיבות השגה לתוכנית 2 הורדה
חומרים נלווים לישיבות השגה לתוכנית 1 הורדה
חומרים נלווים לישיבות השגה לתוכנית 119920 הורדה
חומרים נלווים לישיבות השגה לתוכנית 5 הורדה
חומרים נלווים לישיבות השגה לתוכנית 6 הורדה
חומרים נלווים לישיבות השגה לתוכנית 7 הורדה
חומרים נלווים לישיבות השגה נוספת לתוכנית הורדה
חומרים נלווים לישיבות השגות לתוכנית הורדה
חומרים נלווים לישיבות השגות לתוכנית הורדה
חומרים נלווים לישיבות השגות לתוכנית הורדה
חומרים נלווים לישיבות השגות לתוכנית הורדה
חומרים נלווים לישיבות השגות לתוכנית הורדה
חומרים נלווים לישיבות השגות ל’תוכנית הורדה
חומרים נלווים לישיבות השגות לתוכנית הורדה
חומרים נלווים לישיבות השגה לתוכנית המשך הורדה
חומרים נלווים לישיבות השגות לתוכנית - המשך הורדה
חומרים נלווים לישיבות מצגת ולחוף ומסמכים שהוצגו במליאת הות"ל 21.12.20 הורדה
חומרים נלווים לישיבות מצגות שהוצגו בדיון 21.12.20 הורדה
תכתובת
תכתובות חומר רקע למליאת הות"ל 21.12.20 הורדה
תכתובות מצגת שהוצגה במליאת הולחוף 2021 הורדה
תכתובות מצגת שהוצגה בממיינת הולחוף בתאריך 12.05.2021 הורדה
תכתובות מצגת לשכת תכנון מחוז חיפה שהוצגה במליאת ולחוף 23.11 הורדה
תכתובות מצגת חלופות לדיון במליאת ולחוף 26.10.22 הורדה
תכתובות מצגת קירות אקוסטיים לדיון במליאת ולחוף 26.10.22 הורדה
תכתובות פתרונות להפחתת רעש לדיון במליאת ולחוף 26.10.22 הורדה
תכתובות מצגת מועצת הגליל שהוצגה במליאת הולחוף 23.11 הורדה
תכתובות מצגת מהנדס העיר תתל 65 א שהוצגה במליאת הולחוף 23.11 הורדה
תכתובות מצגת נציגת אדם טבע ודין שהוצגה במליאת הולחוף 23.11 הורדה
תכתובות מצגת עיריית טירת הכרמל שהוצגה במליאת הולחוף 23.11 הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
המלצה לממשלה לאישור תכנית בתנאים 12/12/2022 21 16
התכנית פורסמה להערות והשגות 10/12/2021 21 16
רישום נתוני פרסום בעיתונות על העברה להערות והשגות 10/12/2021 תאריך פרסום בעיתון: 10/12/2021. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 10/12/2021. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 09/12/2021. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 09/12/2021. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/12/2021. עיתון: עיתון מקומי א. 21 16
רישום נתוני פרסום ברשומות על העברה להערות והשגות 18/11/2021 תאריך פרסום: 18/11/2021. מס' ילקוט פרסומים: 10002. עמוד: 1500. שנה עברית: התשפב . 21 16 צפייה
הוחלט להעביר את התכנית להערות והשגות - בתנאים 21/12/2020 12 11
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה-הוגש תסקיר 08/12/2020 7 7
טיפול בתסקיר השפעה על הסביבה 29/07/2019 6 6
קבלת תכנית בות"ל 03/06/2019 6 6

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 1 תכנית מתאר ארצית - תמא/ 1 שינוי צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35/ 1 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה לפיתוח ולשימור - שינוי מס' 1 כפיפות צפייה
תוכנית תתל/ 15 מסילת השרון וכביש 531 שינוי צפייה
תוכנית תתל/ 18 פרוייקט חשמול הרכבת שינוי צפייה
תוכנית תתל/ 22 מסילה מזרחית שינוי צפייה
תוכנית תתל/ 25/ 10 הפרדה מפלסית עתלית צפון שינוי צפייה
תוכנית תתל/ 25/ 10/ א הפרדה 10, הפרדה מפלסית - עתלית צפון שינוי צפייה
תוכנית תתל/ 25/ 11 הפרדה מפלסית עתלית מרכז שינוי צפייה
תוכנית תתל/ 25/ 12 הפרדה מפלסית נווה ים שינוי צפייה
תוכנית תתל/ 25/ 13 הפרדה מפלסית הבונים שינוי צפייה
תוכנית תתל/ 25/ 14 הפרדה מפלסית דור נחשולים שינוי צפייה
תוכנית תתל/ 25/ 15 הפרדה מפלסית מעיין צבי שינוי צפייה
תוכנית תתל/ 25/ 16 הפרדה מפלסית מעגן מיכאל שינוי צפייה
תוכנית תתל/ 25/ 20 הפרדה מפלסית חדרה (ירידה מכביש 65) שינוי צפייה
תוכנית תתל/ 26/ 23 הפרדה מפלסית כפר ויתקין שינוי צפייה
תוכנית תתל/ 26/ 24 הפרדה מפלסית אביחיל שינוי צפייה
תוכנית תתל/ 26/ 30/ א הפרדה מפלסית חוות רונית (כגשר זמני) שינוי צפייה
תוכנית תתל/ 31 כביש מס' 2 ממחלף חבצלת ועד מחלף זיכרון יעקב שינוי צפייה
תוכנית תתל/ 43 דרך מס' 4- בקטע מחלף הדרים-מחלף נחל חדרה שינוי צפייה
תוכנית תתל/ 64 הפרדות מפלסיות - מועד משוער לביצוע שינוי צפייה
תוכנית תממ/ 3/ 21 תכנית מתאר מחוזית -מחוז מרכז- שינוי מס' 21 ללא שינוי צפייה
תוכנית תממ/ 6 תכנית מתאר מחוזית -מחוז חיפה שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ערר/ 21/ 46 שדרוג והרחבת מסילת החוף בין תחנת חוף כרמל לשפיים ערר על
תוכנית ערר/ 22/ 78 שדרוג והרחבת מסילת החוף בין תחנת חוף כרמל לשפיים ערר על
תוכנית ערר/ 22/ 75 שדרוג והרחבת מסילת החוף בין תחנת חוף כרמל לשפיים ערר על
תוכנית ערר/ 22/ 79 שדרוג והרחבת מסילת החוף בין תחנת חוף כרמל לשפיים ערר על
תוכנית ערר/ 21/ 48 שדרוג והרחבת מסילת החוף בין תחנת חוף כרמל לשפיים ערר על
תוכנית ערר/ 21/ 50 שדרוג והרחבת מסילת החוף בין תחנת חוף כרמל לשפיים ערר על
תוכנית ערר/ 22/ 69 שדרוג והרחבת מסילת החוף בין תחנת חוף כרמל לשפיים ערר על
תוכנית ערר/ 22/ 73 שדרוג והרחבת מסילת החוף בין תחנת חוף כרמל לשפיים ערר על
תוכנית ערר/ 22/ 71 שדרוג והרחבת מסילת החוף בין תחנת חוף כרמל לשפיים ערר על
תוכנית ערר/ 22/ 70 שדרוג והרחבת מסילת החוף בין תחנת חוף כרמל לשפיים ערר על

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2021039 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 12/12/2022
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2021025 ועדה ארצית - ועדת משנה להשגות 12/12/2022
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
186 ועדה ארצית - הועדה לשמירה על הסביבה החופית (ולחוף) 23/11/2022
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
185 ועדה ארצית - הועדה לשמירה על הסביבה החופית (ולחוף) 26/10/2022
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021358 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 19/09/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021073 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 06/04/2022
סדר יום הורדה
2021072 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 29/03/2022
סדר יום הורדה
2021015 ועדה ארצית - ועדת משנה להשגות 28/03/2022
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2021071 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 27/03/2022
סדר יום הורדה
2021070 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 23/03/2022
סדר יום הורדה
2021069 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 15/03/2022
סדר יום הורדה
2021068 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 10/03/2022
סדר יום הורדה
2021067 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 08/03/2022
סדר יום הורדה
2021066 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 06/03/2022
סדר יום הורדה
2021064 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 24/02/2022
סדר יום הורדה
2021063 ועדה ארצית - שימוע השגות בפני חוקר 22/02/2022
סדר יום הורדה
2022003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 07/02/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2022005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 07/02/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2022004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 24/01/2022
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2022004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 24/01/2022
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2022004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 24/01/2022
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2022004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 24/01/2022
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
170 ועדה ארצית - הועדה לשמירה על הסביבה החופית (ולחוף) 23/06/2021
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
177 ועדה ארצית - ועדת משנה למיון תוכניות לולחוף 12/05/2021
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
176 ועדה ארצית - המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע 11/03/2021
פרוטוקול הורדה
2019050 ועדה ארצית - הוועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) 21/12/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בדבר העברת תכנית להערות והשגות הציבור 24/02/2021 הורדה
פרסום נוסח העברה להערות והשגות בעיתונות 12/12/2021 הורדה
פרסום נוסח העברה להערות והשגות ברשומות 21/11/2021 הורדה
פרסום נוסח העברה להערות והשגות ברשומות 07/11/2021 הורדה