שד/ 1002/ 14

חלוקת השטח בתחום התכנית למגורים, שטח למבני ציבור, ש.צ.פ דרכים משולבות.

מטרת התוכנית


א. איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.
ב. שינוי יעוד מרזרבה לתכנון בעתיד ל: אזור מגורים, שצ"פ, דרכים משולבות.
ג. קביעת זכויות בנייה.
ד. קביעת מרווחי בנייה.
ה. קביעת הנחיות, הוראות והגבלות מחיבות לבניה הפרטית והציבורית, לשמירה על רמת בניה גבוהה ואיכות חיים.
ו. קביעת גופים מוסמכים לגבי נושאי התכנית ותחומי אחריותם.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 61 יח"ד יח"ד יח"ד

מקום התוכנית


כוכב יאיר- צור יגאל

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 01/05/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 11/09/2005
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף 11/01/2005
קבלת תכנית 22/12/2004

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית שד/ במ/ 1002/ 14 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2006010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 01/05/2006
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה