ג/ 12739

מפטמה לבעלי חיים, מזרח ברכת רם

מטרת התוכנית


שינוי יעוד השטח החקלאי לחקלאי מיוחד להקמת מפטמה לבעלי חיים

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
תעסוקה (מ"ר) 4,060 מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מזרחית לבקעת יעפורי ( נ.צ. מ. 794:150; 272:850).

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות בינוי הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 19/03/2006 תאריך פרסום: 19/03/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5507. עמוד: 2310. שנה עברית: התשסו . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 10/03/2006 תאריך פרסום בעיתון: 09/03/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/03/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 10/03/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 05/02/2006
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 05/02/2006
החלטה בדיון באישור תכנית 07/06/2005
לא הוגשו התנגדויות 21/01/2005
פרסום להפקדה ברשומות 30/12/2004 תאריך פרסום: 30/12/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5355. עמוד: 969. שנה עברית: התשסה . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 29/12/2004
פרסום להפקדה בעיתונים 21/11/2004 תאריך פרסום בעיתון: 21/11/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/11/2004. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 19/11/2004. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 28/10/2004
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 28/10/2004
החלטה בדיון במועצה הארצית 16/03/2004
החלטה בדיון בהפקדה 22/04/2002
קבלת תכנית 11/09/2001

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2005015 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 07/06/2005
פרוטוקול הורדה
229 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 16/03/2004
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
225 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 10/02/2004
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2002002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 22/04/2002
פרוטוקול הורדה