תגפ/ 565

תכנית מפורטת מס' ת.ג.פ/ 565

מטרת התוכנית


1. איחוד חלקי חלקות וקביעת מגרש מיוחד לתחנת דלק, שרותי רכב ומסעדה.
2. הרחבת דרך תרשם על שם המדינה.

מקום התוכנית


אל חיריה.

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית נדחתה 19/02/2006
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 19/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות 01/05/1969 תאריך פרסום: 01/05/1969. מס' ילקוט פרסומים: 1522. עמוד: 1328. שנה עברית: התשכט . צפייה
קבלת תכנית 09/12/1968