יוש/ 5/ 8/ 115

אלפי מנשה-גבעת טל

מטרת התוכנית


לאפשר שימוש בחללי גגות הרעפים ללא תוספת שטחי בניה.
ובלבד שהשטח שבתוך חלל שגובהו מעל 1.8מ' יכלל במניין השטחים המותרים לבניה.

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 15/02/2006
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 28/10/2005
קבלת תכנית 12/09/2005

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 1/ 8/ 115 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2015005 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 29/04/2015
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה