ג/ 12378

שינוי יעוד משטח חקלאי לחקלאי מיוחד

מטרת התוכנית


מטרת התכנית:
א. שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי לשטח תעשייה.
ב. קביעת הוראות בניה עבור בניית בית אריזה.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
תעסוקה (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


נצ. מרכזי מזרח - 271150 נ.צ. צפון - 793930

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות בינוי הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 05/02/2006 תאריך פרסום: 05/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5490. עמוד: 1603. צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 29/01/2006 תאריך פרסום בעיתון: 29/01/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 08/01/2006
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 08/01/2006
החלטה בדיון באישור תכנית 13/04/2005
לא הוגשו התנגדויות 11/04/2005
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 30/03/2005
פרסום להפקדה ברשומות 29/03/2005 תאריך פרסום: 29/03/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5384. עמוד: 2182. שנה עברית: התשסה . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 11/02/2005 תאריך פרסום בעיתון: 11/02/2005. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 11/02/2005. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 10/02/2005. עיתון: עיתון יומי א.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 20/01/2005
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 20/01/2005
החלטה בדיון בהפקדה 17/06/2002
קבלת תכנית 08/03/2001

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ת.מ.מ. 2. 3 שינוי
תוכנית תמ"א 31 שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 256-0335794 שינוי יעוד משטח חקלאי לחקלאי מיוחד שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2005010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 13/04/2005
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2002005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 17/06/2002
פרוטוקול הורדה