תגפ/ 520/ א/ 2

מקוה ישראל- משפחת דקל

מטרת התוכנית


א. שינוי קו בניין צידי בקומת קרקע בלבד, בגבול המערבי של המגרש, כך שקו הבניין הצידי המותר יהיה 0.90 מ' במקום 5.0 מ' ועל פי המסומן בתשריט.
ב. שינוי יעוד חלק מחלקה 32 מצפון לחלקה 14 ממגורים לדרך על פי תשריט.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


מקווה ישראל

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 12/01/2006 תאריך פרסום: 12/01/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5480. עמוד: 1210. שנה עברית: התשסו . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 23/12/2005 תאריך פרסום בעיתון: 22/12/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/12/2005. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 23/12/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 05/12/2005
החלטה בדיון באישור תכנית 14/11/2005
לא הוגשו התנגדויות 15/10/2005
פרסום להפקדה ברשומות 31/08/2005 תאריך פרסום: 31/08/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5432. עמוד: 3988. שנה עברית: התשסה . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 30/08/2005
פרסום להפקדה בעיתונים 15/07/2005 תאריך פרסום בעיתון: 15/07/2005. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 14/07/2005. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 14/07/2005. עיתון: הצופה.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 06/07/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 23/06/2005
החלטה בדיון בהפקדה 23/05/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 15/05/2005
קבלת תכנית 19/04/2005

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תגפ/ 504 תכנית מפורטת מס' תגפ/504 שינוי
תוכנית תגפ/ 520/ א התווית דרכים וקביעת אזורי תכנון ותנאי בניה שינוי
תוכנית תגפ/ 520 שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 599-0838011 מקוה ישראל- משפחת דקל שינוי
תוכנית רש/ 03/ 198 מקוה ישראל- משפחת דקל היתר בניה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
893 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות 14/11/2005
פרוטוקול הורדה
709 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 23/05/2005
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה