יוש/ 2/ 2/ 6/ 210

מודיעין עילית, מסחר תעסוקה ומוסדות ציבור מג' 800

מטרת התוכנית


1. שינוי יעוד מ- שטח ציבורי פתוח, שטח לתכנון בעתיד ל- מסחר, תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור, שטח לתכנון בעתיד, שטח ציבורי פתוח.
2. קביעת השימושים המותרים ביעודי הקרקע.
3. קביעת זכויות, הוראות ומגבלות בניה בתחום התכנית.
4. קביעת בינוי בגובה 1- עד 4 קומות.
5. קביעת הוראות לבינוי ועיצוב אדריכלי.
6. קביעת הוראות לפיתוח השטח.
7. קביעת תנאים, שלבי ביצוע ושלבי פיתוח שיחייבו את מבצעי התכנית.
8. קביעת הוראות להוצאת היתרי בניה והיתרי אכלוס.
9. שינוי בקו בניין בדרך מספר 445.

מסמכי התוכנית


מסמכים
תשריט בעבודה נספח ניקוז ביוב ומים בעבודה הורדה
תשריט בעבודה הורדה
תשריט בעבודה נספח חניות בעבודה הורדה
תשריט בעבודה נספח בינוי בעבודה הורדה
הוראות בעבודה הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 08/12/2022
קבלת תכנית 28/11/2022

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 2/ 6/ 210 שינוי