451-1082338

הגדלת זכויות בניה וקביעת קווי בניין - פאדי עאסי

מטרת התוכנית


תוספת זכויות בניה וקביעת קווי בניין

עיקרי הוראותיה


1. תוספת זכויות בניה בשיעור של 20% משטח המגרש עפ"י סעיף 62א(א)16
2. קביעת קווי בניין עיליים ותת קרקעיים לפי המסומן בתשריט לפי סעיף 62א(א)4.
3. תוספת שטחי שירות תת קרקעיים לפי סעיף 62א(א)15.
4.קביעת מספר קומות מ 5 קומות על עמודים ל 6 קומות על קומת עמודים מפולשת ומרתף חניה לפי סעיף 62א(א)4א.

דברי הסבר


התכנית נשענת על שטח של 472 מ"ר ביעוד מגורים ב' עפ"י תכנית 451-0698118
תכנית זו מגדילה זכויות הבניה המאושרות, עפ"י סעיף 62(א)16 וקובעת קווי בניין חדשים ומוסיפה שטחי שירות תת קרקעיים.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (מ"ר) 472 מ"ר +472 מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


שכונה חדשה צפון מערבית כפר ברא.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
נספחים
מצב מאושר תשריט מצב מאושר. הורדה
בינוי נספח בינוי הורדה
זכויות בניה מאושרות נספח זכויות בניה. הורדה
חניה נספח חניה הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 07/12/2022 8 4
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 06/04/2022 5 3

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 451-0698118 תכנית לתוספת יח"ד במרקם הקיים בכפר ברא שינוי צפייה
תוכנית אפ/ 1000 מתאר כפר ברא. כפיפות צפייה
תוכנית ק/ 1009 . שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2023004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז 31/01/2023

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 07/12/2022 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 07/12/2022 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 07/12/2022 הורדה