ממ/ מק/ 9127

קביעת קו בנין צדדי למגורים על פי קיים על החלקה

מטרת התוכנית


קביעת קו בנין צדדי 2.4 מ' במקום 3.0 מ' למגורים על פי קיים על החלקה.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תקנון הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 27/11/2005 תאריך פרסום: 27/11/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5462. עמוד: 608. שנה עברית: התשסו . צפייה
פרסום להפקדה ברשומות 31/07/2005 תאריך פרסום: 31/07/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5421. עמוד: 3642. שנה עברית: התשסה . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 30/12/2004

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית שד/ 1002/ 2 יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים,ובכלל זה מגורים, מסחר,דרכים,שטח למלאכה. שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2004121 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז 30/12/2004
פרוטוקול הורדה