גנ/ 15903

תיירות ונופש - בריכת שחיה ציבורית, מג'דל שמס - אלמגאריק

מטרת התוכנית


מטרת התכנית:
שינוי יעוד השטח החקלאי לאיזור תיירות ונופש להקמת בריכת שחיה ציבורית.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 20/11/2005
קבלת תכנית 16/11/2005

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 6192 אזור תעשיה בית קרור -מג'דל שמס-מסעדה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 11687 שינוי יעוד משטח חקלאי לתעשיה שינוי צפייה