תגפ/ 598

תגפ/ 598 שינויי יעוד מקרקע חקלאית לתעשיה

מטרת התוכנית


1. שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור התעשיה.
2. קביעת הוראות בנייה באיזור התעשיה באופן שתשמר איכות הסביבה.
3. פירוט השימושים המותרים בתחום התכנית.
4. התווית דרכים וחניות.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
תעסוקה (מ"ר) 3,400 מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 26/09/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 19/09/2005
קבלת תכנית 03/06/2004

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תגפ/ 515 תכנית מס' תגפ/515 שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
713 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 26/09/2005
פרוטוקול הורדה