תגפ/ 596

שיקום אתר חיריה

מטרת התוכנית


א. קביעת ייעודם של השטחים בתחום אתר האשפה לשיקום והשימושים המותרים בהם - כפירוט למתחם מס' 4, בהתאם להוראות תכנית תממ/ 5/ 3.
ב. קביעת הוראות סביבתיות, הנדסיות, נופיות, חזותיות, הוראות בינוי, זכויות בניה, הוראות ניקוז והוראות לגבי פיתוח כבישים ותשתיות והוראות בהיבטים נוספים.
ג. קביעת תוואים חדשים להסדרת נחל איילון ונחל שפירים, באופן שיאפשר שיקום הר האשפה בצורה בטוחה ויציבה.
ד. עיגון נגישות למתחם חיריה, אזורי חניה ציבורית ונגישות רגלית לקבל המבקרים ולרכב שירות בלבד, תוך העדפת משתמשי הפארק הרגליים.
ה. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלי הקרקע.
ו. קביעת הוראות של תכנית מפורטת.
ז. קביעת הוראות ליישום התכנית.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


חיריה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 19/09/2005
קבלת תכנית 18/09/2005

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית R/ 6 תכנית מנדטורית למחוז המרכז שינוי
תוכנית תגפ/ 578 שינוי יעודי הקרקע משטח חקלאי לשטח תעלה להסדרת נחל למגרשים מיוחדים ולשטח פרטי פ שינוי צפייה
תוכנית תגפ/ 594/ א תכנית לפארק מיחזור אילון -מתחם חיריה שינוי צפייה
תוכנית תגפ/ 570 תכנית מפורטת מס' ת.ג.פ 570 שינוי
תוכנית קא/ 320 שינוי
תוכנית תגפ/ 579 שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית רש/ 13/ 01 שיקום אתר חיריה היתר בניה
תוכנית רש/ 11/ 3 שיקום אתר חיריה היתר בניה
תוכנית רש/ 10/ 11 שיקום אתר חיריה היתר בניה
תוכנית רש/ 13/ 03 שיקום אתר חיריה היתר בניה
תוכנית רש/ 12/ 01 שיקום אתר חיריה היתר בניה
תוכנית רש/ 11/ 17 שיקום אתר חיריה היתר בניה
תוכנית רש/ 11/ 16 שיקום אתר חיריה היתר בניה
תוכנית רש/ 11/ 1 שיקום אתר חיריה היתר בניה
תוכנית רש/ 13/ 09 שיקום אתר חיריה היתר בניה
תוכנית רש/ 15/ 10 שיקום אתר חיריה היתר בניה
תוכנית רש/ 12/ 03 שיקום אתר חיריה היתר בניה
תוכנית רש/ 08/ 002 שיקום אתר חיריה היתר בניה
תוכנית רש/ 14/ 10 שיקום אתר חיריה היתר בניה
תוכנית רש/ 16/ 09 שיקום אתר חיריה היתר בניה
תוכנית רש/ 11/ 15 שיקום אתר חיריה היתר בניה
תוכנית רש/ 10/ 013 שיקום אתר חיריה היתר בניה
תוכנית רש/ 12/ 05 שיקום אתר חיריה היתר בניה
תוכנית רש/ 10/ 08 שיקום אתר חיריה היתר בניה
תוכנית רש/ 15/ 01 שיקום אתר חיריה היתר בניה
תוכנית רש/ 12/ 06 שיקום אתר חיריה היתר בניה
תוכנית רש/ 11/ 4 שיקום אתר חיריה היתר בניה
תוכנית רש/ 15/ 04 שיקום אתר חיריה היתר בניה
תוכנית רש/ 15/ 08 שיקום אתר חיריה היתר בניה
תוכנית רש/ 12/ 04 שיקום אתר חיריה היתר בניה
תוכנית רש/ 13/ 08 שיקום אתר חיריה היתר בניה
תוכנית רש/ 14/ 05 שיקום אתר חיריה היתר בניה
תוכנית רש/ 17/ 04 שיקום אתר חיריה היתר בניה
תוכנית רש/ 16/ 04 שיקום אתר חיריה היתר בניה
תוכנית רש/ 16/ 02 שיקום אתר חיריה היתר בניה
תוכנית רש/ 11/ 06 שיקום אתר חיריה היתר בניה
תוכנית רש/ 17/ 03 שיקום אתר חיריה היתר בניה
תוכנית רש/ 14/ 09 שיקום אתר חיריה היתר בניה
תוכנית רש/ 11/ 20 שיקום אתר חיריה היתר בניה
תוכנית רש/ 16/ 01 שיקום אתר חיריה היתר בניה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
1101 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות 30/01/2012
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
1099 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות 16/01/2012
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
1098 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות 02/01/2012
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
1095 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות 21/11/2011
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
1079 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות 11/04/2011
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
1015 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות 16/03/2009
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
941 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות 01/01/2007
פרוטוקול הורדה
716 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 23/01/2006
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
714 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 21/11/2005
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
497 ועדה ארצית - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים (ולקחש"פ) 07/11/2005
פרוטוקול הורדה
223 ועדה ארצית - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולקחש''פ 31/10/2005
פרוטוקול הורדה
713 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 26/09/2005
פרוטוקול הורדה
690 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב 12/01/2004
פרוטוקול הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד עופר טויסטר בשם חב' הזרע
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד איל פלום בשם חברי ועד והמושב צפריה מגדלי טויוטה בדנר ]לום ושות'
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד הלל ארצי בשם ישרש מושב עובדים חגי שבתאי, שפירא עו"ד
4 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אלי לוי בשם עיריית תל אביב יפו מנהל אגף נכסי העירייה
5 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד שמואל שוב בשם עמיאל מזל ודבורה שוב ושות' מגדל אמות
6 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד שחר הררי בשם שותפות צומת מסובים קוטלר הררי עו"ד