ג/ 13278

הרחבת הישוב אבטליון - שינוי לתכנית ג/ 9857

מטרת התוכנית


1. קביעת התכליות המותרות לכל קרקע ויעוד.
2. קביעת הוראות בניה בכל אחת מהתכליות הכלולות בתכנית.
3. מתן הנחיות לפיתוח רחובות ושצ"פים, בתחום התכנית ומתן הנחיות לאופן שמור אזורי חורש טבעי שבתחום הישוב.
4. מתן הנחיות עיצוביות ואדריכליות לאופן הבנייה במקום.
5. קביעת שלבי ביצוע התכנית.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 4,380 מ"ר +4,380 מ"ר מ"ר
מגורים (יח"ד) 60.3 יח"ד +37 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות בינוי הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 31/08/2005 תאריך פרסום: 31/08/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5432. עמוד: 4010. שנה עברית: התשסה . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 22/07/2005 תאריך פרסום בעיתון: 20/07/2005. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 22/07/2005. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 21/07/2005. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 22/06/2005
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 22/06/2005
החלטה בדיון באישור תכנית 28/04/2004
החלטה בדיון בהתנגדויות 28/04/2004
פרסום להפקדה ברשומות 06/11/2003 תאריך פרסום: 06/11/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5234. עמוד: 223. שנה עברית: התשסד . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 30/10/2003
הוגשו התנגדויות 24/10/2003
פרסום להפקדה בעיתונים 24/10/2003 תאריך פרסום בעיתון: 23/10/2003. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 24/10/2003. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 22/10/2003. עיתון: ידיעות אחרונות.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 22/09/2003
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 22/09/2003
החלטה בדיון בוולק"ח 03/03/2003
החלטה בדיון בהפקדה 11/12/2002
קבלת תכנית 26/06/2002

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 9857 תכנית מתאר אבטליון. שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 205-0471235 הרחבת הישוב אבטליון - שינוי לתכנית ג/ 9857 שינוי
תוכנית מש/ מק/ 13278/ 3 הרחבת הישוב אבטליון - שינוי לתכנית ג/ 9857 שינוי צפייה
תוכנית מש/ מק/ 13278/ 2 הרחבת הישוב אבטליון - שינוי לתכנית ג/ 9857 שינוי צפייה
תוכנית מש/ מק/ 13278/ 1 הרחבת הישוב אבטליון - שינוי לתכנית ג/ 9857 שינוי צפייה
תוכנית 205-0514950 הרחבת הישוב אבטליון - שינוי לתכנית ג/ 9857 שינוי
תוכנית 205-0931139 הרחבת הישוב אבטליון - שינוי לתכנית ג/ 9857 שינוי
תוכנית מש/ מק/ 13278/ 5 הרחבת הישוב אבטליון - שינוי לתכנית ג/ 9857 שינוי צפייה
תוכנית 205-0568824 הרחבת הישוב אבטליון - שינוי לתכנית ג/ 9857 שינוי
תוכנית ג/ 21707 הרחבת הישוב אבטליון - שינוי לתכנית ג/ 9857 שינוי צפייה
תוכנית 205-0714360 הרחבת הישוב אבטליון - שינוי לתכנית ג/ 9857 שינוי
תוכנית 205-1065101 הרחבת הישוב אבטליון - שינוי לתכנית ג/ 9857 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2004015 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 14/06/2004
פרוטוקול הורדה
2004010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 28/04/2004
פרוטוקול הורדה
164 ועדה ארצית - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולקחש''פ 03/03/2003
פרוטוקול הורדה
2002027 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר 11/12/2002
פרוטוקול הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אורן זכור
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חברת חשמל לישראל
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יעקב מקנזי ת.ז. 42208736