יוש/ 3/ 11/ 113

קדומים, הרחבת שכונת מגורים "צומת ורדים"

מטרת התוכנית


1. שינוי ייעוד מאזורים: חקלאי, שטח לתכנון בעתיד, שטח לבינייני ציבור, שטח ספורט, שצ"פ, שטח ייעור ודרכים, לאזורים: מגורים א', מגורים א'1, מגורים מסחר ותעסוקה, מגורים מיוחד ומבנים ומוסדות ציבור, מבנים ומוסדות ציבור, שצ"פ, ספורט ונופש, שטחים פתוחים, שטח לתכנון בעתיד ודרכים.
2. הסדרת מגרשים קיימים - מאושרים ו/או מוצעים.
3. קביעת השימושים המותריםבייעודי הקרקע השונים.
4. התווית רשת הדרכים.
5. קביעת זכויות, הוראות ומגבלות בניה בתחום התכנית.

עיקרי הוראותיה


הוראות ומגבלות בנייה לייעודי הקרקע השונים.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 377 יח"ד יח"ד +377 יח"ד

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות תנועה הורדה
נספח כללי/אחר נספח ניקוז וניהול נגר מנחה הורדה
נספח/ הוראות בינוי גיליון 1 הורדה
נספח/ הוראות בינוי גיליון 3 הורדה
נספח/ הוראות בינוי גיליון 2 הורדה
נספח/ הוראות תנועה הורדה
תכתובת
תכתובות פרסום_תכנית-ערבית-עברית-הפקדה-אישור.dot הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 05/12/2022 תאריך פרסום בעיתון: 05/12/2022. עיתון: משרדי מפקדת התיאום והקישור הנפתית. תאריך פרסום בעיתון: 03/12/2022. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 02/12/2022. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 30/11/2022. עיתון: מעריב הבוקר.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 26/05/2022
החלטה בדיון בהפקדה 12/05/2022
אישור הדרג המדיני - ניתן אישור לבקשה 14/01/2021
קבלת תכנית 09/02/2020

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית יוש/ 15/ S תכנית מתאר אזורית (שינוי) 1946 שינוי
תוכנית 11/ 113 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2022002 ועדה מחוזית לתכנון הערים, הכפרים והמבנים - ועדת משנה להתיישבות 12/05/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית 16/06/2022 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 26/05/2022 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אביחי יעקב הורדה
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות טל ירון הורדה
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מני מנחם הורדה