ג/ 13924

שינוי יעוד משטח חקלאי ושטח לתכנון מפורט לאיזור מגורים א'

מטרת התוכנית


תכנון באופן מפורט שטח שיועד לשטח תכנון מפורט ושטח חקלאי.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 24/07/2005
החלטה בדיון בוולק"ח 17/05/2004
החלטה בדיון בהפקדה 31/03/2004
קבלת תכנית 13/04/2003

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 6296 תכנית מתאר מעיליא שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
188 ועדה ארצית - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולקחש''פ 17/05/2004
פרוטוקול הורדה
2004005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר 31/03/2004
פרוטוקול הורדה