ג/ 14855

תעשיה ומסחר משולב, מג'דל שמס

מטרת התוכנית


מטרות התכנית:
התוכנית משנה יעוד השטח מחקלאי לשטח משולב תעשיה ומסחר
מטרת התוכנית: מתן לגיטימציה למבנה חוקי בעל היתר משנת 1974,לפני כניסת חוק הגולן לתוקף.
התוכנית באה להסדיר את הנושא של הבניין הקיים לפי דרישות חוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח משולב מסחר ותעשיה זעירה לא מזיקה ומלאכה, הרחבה לאזור התעשיה הקיים.
קביעת הוראות בניה (שימושים, זכויות בניה)

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
תעסוקה (מ"ר) 4,600 מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 24/07/2005 תאריך פרסום: 24/07/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5419. עמוד: 3546. שנה עברית: התשסה . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 05/06/2005 תאריך פרסום בעיתון: 05/06/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/06/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 03/06/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 26/05/2005
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 26/05/2005
החלטה בדיון באישור תכנית 18/04/2005
לא הוגשו התנגדויות 18/04/2005
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 30/03/2005
פרסום להפקדה ברשומות 29/03/2005 תאריך פרסום: 29/03/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5384. עמוד: 2182. שנה עברית: התשסה . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 18/02/2005 תאריך פרסום בעיתון: 16/02/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/02/2005. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 18/02/2005. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 26/01/2005
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 26/01/2005
החלטה בדיון בהפקדה 27/10/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 08/07/2004
קבלת תכנית 08/07/2004

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 6192 אזור תעשיה בית קרור -מג'דל שמס-מסעדה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 9813 שינוי יעוד משטח חקלאי לתעשיה ומסחר, שינוי למתאר, מג'דל שמס. שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 20014 תעשיה ומסחר משולב, מג'דל שמס שינוי
תוכנית ג/ 21741 תעשיה ומסחר משולב, מג'דל שמס שינוי צפייה
תוכנית מח/ מק/ 2006/ 8 תעשיה ומסחר משולב, מג'דל שמס שינוי צפייה
תוכנית ג/ 19849 תעשיה ומסחר משולב, מג'דל שמס שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2005010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 13/04/2005
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2004028 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 27/10/2004
פרוטוקול הורדה