ג/ 14607

הגדלת אחוזי בניה ושנוי קווי בנין, תפן

מטרת התוכנית


מטרות התכנית:
שנוי אחוזי הבניה, מספר הקומות, גובה המבנה וקווי הבנין בגוש 19215, חלקה 22 מגרש 152/1 בתפן.

עיקרי הוראות התכנית:
א. שנוי אחוזי הבניה שטח עיקרי במגרש 152/1 מ- 100% ל- 180%.
ב. שנוי מספר הקומות במגרש 152/1 מ- 2 ל- 4.
ג. שנוי גובה המבנה במגרש 152/1 ל- 17.0 מטר, גובה הבנינים יקבע תוך התיחסות לשילובם בנוף לשביעות רצון הועדה המקומית.
ד. שנוי קו הבנין במגרש 152/2 לכון כביש מספר 29 מ- 5.0 מטר ל- 4.8 מטר.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
תעסוקה (מ"ר) 3,600 מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 07/07/2005 תאריך פרסום: 07/07/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5414. עמוד: 3362. שנה עברית: התשסה . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 29/05/2005 תאריך פרסום בעיתון: 27/05/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 27/05/2005. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 29/05/2005. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 20/04/2005
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 20/04/2005
החלטה בדיון באישור תכנית 09/02/2005
לא הוגשו התנגדויות 29/12/2004
פרסום להפקדה ברשומות 14/12/2004 תאריך פרסום: 14/12/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5350. עמוד: 833. שנה עברית: התשסה . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 29/11/2004
פרסום להפקדה בעיתונים 29/10/2004 תאריך פרסום בעיתון: 27/10/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/10/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 29/10/2004. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 14/10/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 13/10/2004
החלטה בדיון בהפקדה 14/04/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 16/03/2004
קבלת תכנית 16/03/2004

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 4271 הרחבת תעשייה תפן בהר סנה שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2005003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 09/02/2005
פרוטוקול הורדה
2004006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר 14/04/2004
פרוטוקול הורדה