שה/ מק/ 69/ 113

שינוי מקומי בהוראות לקווי בנין

מטרת התוכנית


שינוי מקומי בהוראות לקווי בנין.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תקנון הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 30/06/2005 תאריך פרסום: 30/06/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5413. עמוד: 3298. שנה עברית: התשסה . צפייה
פרסום להפקדה ברשומות 19/01/2005 תאריך פרסום: 19/01/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5360. עמוד: 1156. שנה עברית: התשסה . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 30/12/2004

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית גז/ במ/ 69/ 10 שוהם. שינוי צפייה
תוכנית גז/ במ/ 69/ 9 ישוב - שוהם . שינוי צפייה
תוכנית מק/ שה/ 69/ 111 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2004121 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז 30/12/2004
פרוטוקול הורדה