ג/ 14321

שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים, התווית הדרכים-מעיליא

מטרת התוכנית


מטרות התכנית:
שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים, דרך ושטח פרטי פתוח, קביעת הוראות בניה בגוש 18628 ח"ח 28 במעיליא.

עיקרי הוראות התכנית:
א. שינוי יעוד חלקה 28 גוש 18628 מאזור מגורים; דרכים וחקלאי לאזור מגורים; דרכים ושטח פרטי פתוח.
ב. שינוי קווי הבנין הקדמי ; הצדדי והאחורי במגרשי הבניה בגוש 18628; חלקה 28 מ - 3 מ' ל - 2 מ'.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 08/06/2005 תאריך פרסום: 08/06/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5403. עמוד: 2934. שנה עברית: התשסה . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 06/05/2005 תאריך פרסום בעיתון: 03/05/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/05/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 06/05/2005. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 10/04/2005
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 06/04/2005
החלטה בדיון באישור תכנית 16/03/2005
פרסום להפקדה ברשומות 08/02/2005 תאריך פרסום: 08/02/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5365. עמוד: 1505. שנה עברית: התשסה . צפייה
לא הוגשו התנגדויות 04/02/2005
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 30/01/2005
פרסום להפקדה בעיתונים 24/12/2004 תאריך פרסום בעיתון: 20/12/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/12/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 24/12/2004. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 02/12/2004
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 02/12/2004
החלטה בדיון בוולק"ח 01/03/2004
החלטה בדיון בהפקדה 24/12/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 09/12/2003
קבלת תכנית 11/11/2003

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 6296 תכנית מתאר מעיליא שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2005007 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 16/03/2005
פרוטוקול הורדה
183 ועדה ארצית - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולקחש''פ 01/03/2004
פרוטוקול הורדה
2003025 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 24/12/2003
פרוטוקול הורדה