251-1099100

שינוי ייעוד מדרך משולבת קיימת לשטח ציבורי פתוח -רמת הייב

מטרת התוכנית


שינוי יעוד מדרך משולבת לשטח ציבורי פתוח

עיקרי הוראותיה


שינוי יעוד מדרך משולבת לשטח ציבורי פתוח

דברי הסבר


השטח של התוכנית הינה דרך משולבת קיימת המהווה דרך גישה צרה מאד ומהווה מטרד
רעש לדיירים הגרים בצמוד לדרך זו. הרבה רכבי שטח עוברים משם ללא התחשבות בדיירים .
לשטח החקלאי הצמוד קיימיות דרכי גישה רבות ולדרך זו אין צורך בקיומה .
התכנית מציעה שינויי יעוד חלק ממנה לצורך סגירתה מפני כלי רכב ורכב שטח במיוחד.

מקום התוכנית


בשכונה המזרחית ברומת הייב

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
נספחים
מצב מאושר הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 01/12/2022 2 2
קבלת תכנית 22/06/2022 2 2

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 13192 תכנית מתאר לרומת אל הייב שינוי צפייה