ממ/ מק/ 9128

קביעת קו בנין למחסן קיים

מטרת התוכנית


קביעת קו בנין למחסן קיים: צדדי - 0.00מ', קדמי - 11.0 מ' במקום צדדי - 3.00 מ' ואחורי - 3.00 מ'.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 31/05/2005 תאריך פרסום: 31/05/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5402. עמוד: 2872. שנה עברית: התשסה . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 31/03/2005
פרסום להפקדה ברשומות 28/02/2005 תאריך פרסום: 28/02/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5372. עמוד: 1797. שנה עברית: התשסה . צפייה

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ממ/ 9001 שינוי תוכניות מאושרות שד / 1002 / 2,שד / 1002 / 8,שד / 1002 / 7א כוכב יאיר. שינוי צפייה
תוכנית ממ(שד)1002/ 8 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2005012 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז 31/03/2005
פרוטוקול הורדה