ג/ 11158

כאוכב מרכז

מטרת התוכנית


1. קביעת יעודי קרקע למגורים,מבני ציבור,שטחים ציבוריים פתוחים ודרכים.
2. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
3. קביעת הנחיות סביבתיות.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 48.49 מ"ר +48.49 מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות תנועה הורדה
נספח כללי/אחר הורדה
קווי בנין הורדה
חתכים הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 29/03/2005 תאריך פרסום: 29/03/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5384. עמוד: 2183. שנה עברית: התשסה . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 18/02/2005 תאריך פרסום בעיתון: 18/02/2005. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 18/02/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 14/02/2005. עיתון: הארץ.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 06/02/2005
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 26/01/2005
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 19/01/2005
החלטה בדיון באישור תכנית 24/05/2004
החלטה בדיון בהתנגדויות 24/05/2004
פרסום להפקדה ברשומות 02/02/2004 תאריך פרסום: 02/02/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5270. עמוד: 1819. שנה עברית: התשסד . צפייה
החלטה בדיון בוולק"ח 05/01/2004
עיון שר האוצר-התכנית טעונה אישור השר 29/12/2003
הוגשו התנגדויות 05/10/2003
פרסום להפקדה בעיתונים 05/10/2003 תאריך פרסום בעיתון: 05/10/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/10/2003. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 03/10/2003. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 23/09/2003
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 23/09/2003
החלטה בדיון בהפקדה 19/12/2001
קבלת תכנית 31/01/1999

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 8 תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוף- הוחלפה בתמא/ 1 אישור ע"פ תמ"א

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 261-0802280 כאוכב מרכז החלפה
תוכנית 261-0685214 כאוכב מרכז החלפה
תוכנית 261-0598136 כאוכב מרכז החלפה
תוכנית 261-0930198 כאוכב מרכז החלפה
תוכנית 261-0934653 כאוכב מרכז החלפה
תוכנית 261-1162635 כאוכב מרכז החלפה
תוכנית 261-1123488 כאוכב מרכז החלפה
תוכנית 261-0923334 כאוכב מרכז החלפה
תוכנית 261-0919860 כאוכב מרכז החלפה
תוכנית 261-1136084 כאוכב מרכז החלפה
תוכנית גא/ מק/ 08/ 92 כאוכב מרכז שינוי צפייה
תוכנית מש/ מק/ 11158 / 3 כאוכב מרכז שינוי צפייה
תוכנית ג/ 20691 כאוכב מרכז שינוי
תוכנית גא/ מק/ 12/ 66 כאוכב מרכז שינוי צפייה
תוכנית ג/ 20593 כאוכב מרכז שינוי צפייה
תוכנית ג/ 20746 כאוכב מרכז שינוי צפייה
תוכנית מש/ מק/ 6765/ 3 כאוכב מרכז שינוי צפייה
תוכנית גא/ מק/ 09/ 39 כאוכב מרכז שינוי צפייה
תוכנית 261-0470765 כאוכב מרכז שינוי
תוכנית ג/ 20769 כאוכב מרכז שינוי צפייה
תוכנית ג/ 21149 כאוכב מרכז שינוי צפייה
תוכנית ג/ 20379 כאוכב מרכז שינוי צפייה
תוכנית ג/ 21061 כאוכב מרכז שינוי צפייה
תוכנית גא/ מק/ 10/ 40 כאוכב מרכז שינוי צפייה
תוכנית ג/ 21754 כאוכב מרכז שינוי צפייה
תוכנית ג/ 21296 כאוכב מרכז שינוי צפייה
תוכנית 261-0553677 כאוכב מרכז כפיפות
תוכנית 261-0329722 כאוכב מרכז כפיפות
תוכנית 261-1037373 כאוכב מרכז כפיפות
תוכנית 261-0653204 כאוכב מרכז כפיפות
תוכנית ג/ 15607 כאוכב מרכז כפיפות צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2004031 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 13/12/2004
פרוטוקול הורדה
2004012 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 24/05/2004
פרוטוקול הורדה
179 ועדה ארצית - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולקחש''פ 05/01/2004
פרוטוקול הורדה
192 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 20/08/2002
פרוטוקול הורדה
105 ועדה ארצית - המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע 17/07/2002
פרוטוקול הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבו אל היגא כאמל ת.ז. 54459524
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבו אלהיגא אחמד ת.ז. 21053624
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבו אלהיגא מוחמד ת.ז. 58522897
4 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אבו אלהיגא עדנאן ת.ז. 5020837
5 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אחמד עבד אלקאדר ת.ז. 5017573
6 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חטיב מוחמד חוסיין ת.ז. 21104435
7 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חסין מחמוד ח'ליל ת.ז 52581576
8 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חסין עבדאלקאדר מנסור ת.ז. 21055066
9 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד מוחמד ת.ז 59322206
10 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עבדאללה סלימאן מוחמד ת.ז. 23177058
11 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עדנאן עבד אלקאדר ת.ז. 58209958
12 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד אבו אלהיגא
13 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עלי מחמוד ח'ליל ת.ז 23341506
14 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עלי עבד אלקאדר ת.ז. 23136237
15 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות פנינה קופולביץ מינהל מקרקעי ישראל
16 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות קאסם יוסף ת.ז 23300528
17 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות אבו אל היגא חוסין ת.ז. 50175587
18 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות היגא מוחמד רג'א ת.ז 56331648
19 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות עו"ד מ. אבו יונס משרד עורכי דין
20 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות עו"ד עלי קאסם
21 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות עלי מחמד ח'ליל ת.ז. 21049200