ג/ 15031

שינוי יעוד משצ"פ למגורים א', מג'דל שמס

מטרת התוכנית


שינוי יעוד קרקע משטח ציבורי פתוח לשטח מגורים א'
קבעת הוראות למתן היתר בניה

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 21/03/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 24/10/2004
קבלת תכנית 24/10/2004

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 9859 שינוי בינוי ופרצלציה במגרשים המיועדים למגורים, שינוי למתאר,טבריה. שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2005003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 21/03/2005
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2005004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 16/02/2005
פרוטוקול הורדה