מח/ 198

דרך מס' 44 - קטע בית-דגן - ניר צבי.

מטרת התוכנית


א. שינוי יעוד משטח חקלאי לדרך והרחבתה.
ב. מטרת הפרויקט היא שידרוג דרך 44 לדרך ראשית ממוחלפת, תוך העלאת קיבולת התנועה והבטיחות ומתן פתרונות תחבורתיים נאותים לשימושי הקיימים
והמתוכננים משני צידי הדרך.
ג. קביעת קווי בנין.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


דרך מס' 44 , קטע בית-דגן - ניר צבי

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר אינטרנט 14/03/2005
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 14/03/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 10/05/2004
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף 23/03/2004
קבלת תכנית 07/03/2004

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית גז/ 342/ 6 צריפין שינוי צפייה
תוכנית ממ/ 1420 תכנית מס' ממ/1420 שינוי
תוכנית ממ/ 825 תכנית מס' ממ/825 שינוי
תוכנית ממ/ מק/ 1532 באר יעקב - תחנת דלק שינוי צפייה
תוכנית רצ/ 1/ 1 שינוי
תוכנית רצ/ 1/ 15/ 36/ 1 שינוי יעוד מחקלאות לדרך. שינוי צפייה
תוכנית ממ/ 630/ 1/ א לפתוח דרך גישה למפעל הארגז ברוחב 15מ' ובהתאם לדרישות מע"צ מחוז ת"א ומרכז שינוי
תוכנית גז/ 548 שינוי
תוכנית גז/ 624 שינוי
תוכנית מח/ 31 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2005006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 14/03/2005
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה