ק/ מק/ 3375

קביעת קווי בנין למבנה הקיים

מטרת התוכנית


קביעת קווי בנין למבנה הקיים בהתאם למצב הקיים בתשריט ללא שינוי באחוזי כפי שנקבע בתכנית ק/מק/10005/א.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תקנון הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 22/02/2005 תאריך פרסום: 22/02/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5368. עמוד: 1662. שנה עברית: התשסה . צפייה
פרסום להפקדה ברשומות 13/10/2004 תאריך פרסום: 13/10/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5334. עמוד: 159. שנה עברית: התשסה . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 30/09/2004

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ק/ מק/ 1005/ א תכנית מפורטת מספר ק/מק/1005/א שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2004101 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז 30/09/2004
פרוטוקול הורדה