מאא/ מק/ 2012

רחוב הצנחנים

מטרת התוכנית


א. לחלק את חלקה 110 בגוש 6003 לשני מגרשים שמגרש אחד כולל זיקת הנאה לפי המסומן בתשריט.
ב. שינויים בקווי בניין.
- במגרש 110/A קו בניין אחורי מ- 5.0 מטר ל- 0 מטר.
- במגרש 110/ B קו בניין קידמי מ- 5.0 מטר ל- 0 מטר.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תקנון הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 10/02/2005 תאריך פרסום: 10/02/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5336. שנה עברית: התשסה . צפייה

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית מאא/ במ/ 26 שינוי יעוד שטח והגדלת צפיפות הבניה. שינוי צפייה