ג/ 13628

מחפורת - רפעת מאג'ד עג'מי, מג'דל שמס

מטרת התוכנית


התכנית באה לאפשר עיבוד קרקע לצורך חקלאות חפיר ומילוי , סילוק סלעים ויבוא אדמה חקלאית.

עיקרי הוראות התכנית:- קביעת הוראות עבור מתן היתרי בניה בשטח התכנית.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 07/02/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 09/12/2002
קבלת תכנית 09/12/2002

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית מג/ מק/ 02/ 4 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2005006 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 07/02/2005
פרוטוקול הורדה
2004019 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 06/07/2004
פרוטוקול הורדה
2003002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 17/02/2003
פרוטוקול הורדה