ג/ 14655

שינוי יעוד משטח חקלאי לצימרים, גוש חלב

מטרת התוכנית


שינוי קווי הבנין ויעוד הטשח משטח חקלאי לתיירותונופש ודרכים

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי יעוד השטח בגוש 14129 חל 83 וח''ח 96 משטח חקלאי לתיירות ונופש ודרכים.

שינוי קו בנין קדמי בגוש 14129 חלקה 83 מ- 3 מטר ל- 1 מטר.

שינוי קו בנין אחורי בגוש 14229 חל 83 מ- 3 מטר ל- 2 מטר.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 05/02/2005
קבלת תכנית 28/03/2004

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 912 תכנית מתאר גוש חלב שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2005007 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 15/02/2005
פרוטוקול הורדה