אג/ מק/ 7397/ 029

שינוי בקווי הבנין, יסוד המעלה

מטרת התוכנית


שינוי בקווי הבנין לפי תשריט מוצע.

שינוי בהוראות קו בנין הקבוע בתכנית ג/ 7397 לפי סעיף 62א(א)4 לחוק

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 03/02/2005 תאריך פרסום: 03/02/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5362. שנה עברית: התשסה . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 15/12/2004
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 01/09/2004
פרסום להפקדה בעיתונים 16/08/2004

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 7397 שנוי יעוד למגורים, יסוד המעלה שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2004008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 01/09/2004
פרוטוקול הורדה