ג/ 14313

שינוי יעוד נקודתי מחקלאי למגורים א' ודרך גישה, בצפון מזרח ג'דיידה - מכר

מטרת התוכנית


שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים א' ודרכים.

עיקרי הוראות התכנית:

כללי: לא ינתן היתר להקמת בנין ולא ישמש שום קרקע או בנין הנמצאים בתחום התכנית לשום שימוש שהוא פרט לשימושים המפורטים בתכנית זו, ברשימת השימושים המותרים לגבי האזור שבו נמצאים הרקע או הבנין.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 29/12/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 25/11/2003
קבלת תכנית 09/11/2003

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 7973 תכנית מתאר ג'דיידה מכר שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2004037 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 29/12/2004
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה