שה/ מק/ 9/ 69/ 1084

שינוי קווי בנין.

מטרת התוכנית


שנוי קווי בנין עלפי הטבלה המצורפת:
קו בנין
קו בנין מצב קיים מצב מוצע
קדמי 5 4.60
אחורי 3 3
צדדי 3 2.80

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תקנון הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 14/12/2004 תאריך פרסום: 14/12/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5349. שנה עברית: התשסה . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 28/10/2004
פרסום להפקדה ברשומות 19/08/2004 תאריך פרסום: 19/08/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5322. עמוד: 3719. שנה עברית: התשסד . צפייה

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית גז/ במ/ 69/ 9 ישוב - שוהם . שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תא/ 17/ 85034 שינוי קווי בנין. ערר על

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2004110 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז 28/10/2004
פרוטוקול הורדה