תממ/ 6/ 15

תכנית מתאר מחוזית - מחוז חיפה - תמ"מ 6 שינוי מס' 15 - באקה אל גרביה וג'ת

מטרת התוכנית


א) הרחבה של אזור הפיתוח העירוני של היישובים באקה אל גרביה וג'ת.
ב) קביעת שטחים פתוחים כ'שטח פתוח מיוחד".
ג) שינוי ייעוד מאזור פיתוח עירוני ליעוד אזור חקלאי/נוף כפרי פתוח במזרח ג'ת.
ד) ביטול סימבולים לתעסוקה ולמוסדות בתממ/6 .

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג shp - מופקד קבצי תשריט התכנית מעודכנים -הפקדה הורדה
תכתובת
תכתובות בקשת נציג שלטון מקומי שהגיש את הבקשה לדיון ב 6 ב' לדחות את הדיון 21.12.21 הורדה
תכתובות עיותונים - הפקדה הורדה
תכתובות מכתב בקשת הארכת מועד הגשת התנגדויות ועדה מקומיות עירון הורדה
תכתובות בקשת יו"ר ועדה מחוזית חיפה להארכת מועד הגשת חוו"ד להתמנגדויות הורדה
תכתובות מצגת שהוצגה בולנת"ע ב12.09.21 הורדה
תכתובות עמדה מטעם להבות חביבה ביחס לשינוי 15 לתממ 6 לדיון בולנת"ע הורדה
תכתובות בקשה לדיון חוזר של נציג שלטון מקומי - דן כהן 22.9.21 הורדה
תכתובות מכתב בקשת הארכת מועד הגשת התנגדויות באקה וגת הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
הוגשו התנגדויות 28/11/2022
פרסום להפקדה ברשומות 28/11/2022 תאריך פרסום: 28/11/2022. מס' ילקוט פרסומים: 10937. עמוד: 1348. שנה עברית: התשפג . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 26/08/2022 תאריך פרסום בעיתון: 26/08/2022. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 26/08/2022. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 24/08/2022. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 24/08/2022. עיתון: הארץ.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 22/08/2022
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 09/08/2022
החלטה בדיון במועצה הארצית 10/05/2022
החלטה בדיון בהפקדה 12/09/2021
החלטה בדיון בהסמכת ועדת משנה 12/08/2021
התכנית עמדה בבדיקה תכנונית מוקדמת 31/07/2020
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 01/07/2020
קבלת תכנית 01/07/2020

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תממ/ 6 תכנית מתאר מחוזית -מחוז חיפה שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2023001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 11/01/2023
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
720 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 10/01/2023
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
714 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 25/10/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
672 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 10/05/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
664 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 21/12/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
683 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 12/09/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
658 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 10/08/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2020009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 27/04/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
פרסום נוסח הפקדה בעיתונים 22/08/2022 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עאיד יונס הורדה
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות גרה עו"ד פארוק בשם מוראד אבו חמדה הורדה
3 מתנגד ועדה מקומית או מהנדס ועדה מקומית הפקדה להתנגדויות מוחמד סובחי הועדה המקומית עירון הורדה
4 מתנגד רשות מקומית או ועד מקומי הפקדה להתנגדויות איל מאמו בשם קיבוץ מצר הורדה
5 מתנגד רשות מקומית או ועד מקומי הפקדה להתנגדויות טלי שמחה אליקים שלי רוזנטל בשם קיבוץ להבות חביבה הורדה
6 מתנגד רשות מקומית או ועד מקומי הפקדה להתנגדויות מוחמד אבו נאסר מהנדס מועצה מקומית ג'ת הורדה
7 מתנגד רשות מקומית או ועד מקומי הפקדה להתנגדויות מא'גד ביאדסה מהדס עיריית באקה אלגרבייה הורדה
8 מתנגד רשות מקומית או ועד מקומי הפקדה להתנגדויות לאה פרי מועצה אזורית מנשה הורדה