מנ/ מק/ 0704

שינוי קו בנין, פסוטה

מטרת התוכנית


עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
עיון שר האוצר-התכנית טעונה אישור השר 30/11/2004

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2004010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 30/11/2004
פרוטוקול הורדה