ג/ 14560

שנוי יעוד מאזור תיירות ונופש לאזור מסחר מעיליא

מטרת התוכנית


שנוי יעוד השטח מאזור ספורט ונופש לאזור מסחרי בגוש 18639 חלקות 147 -148.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 01/09/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 15/02/2004
קבלת תכנית 15/02/2004

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 6296 תכנית מתאר מעיליא שינוי צפייה
תוכנית ג/ 8097 שנוי יעוד לאזור ספורט, נופש ושירותי דרך, מעיליא שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2004026 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 01/09/2004
פרוטוקול הורדה