ג/ 14388

שינוי יעוד מחקלאי לחקלאי מיוחד, מג'דל שמס

מטרת התוכנית


א. שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי לשטח חקלאי מיוחד.
ב. קביעת הוראות בניה עבור בניית רפת.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


נ.צ. מרכזי - מזרחי 2715000 נ.צ. צפון 794150

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 16/08/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 01/06/2004
קבלת תכנית 05/11/2003

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמ"א 31 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2004010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 16/08/2004
פרוטוקול הורדה