תממ/ 4/ 14/ 93

קרית גת

מטרת התוכנית


1. תוספת שטח לאזור בינוי עירוני ולתעשייה.
2. עדכון פריסת ייעודי הקרקע לאזור בינוי עירוני ולתעשייה.
3. שינוי ייעוד כרייה באזור חקלאי לייעוד כרייה וחציבה באזור בינוי עירוני.
4. שינוי ייעוד אזור בינוי עירוני לקרקע חקלאית.
5. עדכון ייעודם של שטחים פתוחים מוגנים בהתאם לתמ"א 1.
6. קביעת "שטח פתוח מיוחד".
7. סימון "שטח פתוח מיוחד" וייעוד פארק בתחום תמ"מ 48/14/4 במקום סמל של "שטח פתוח מיוחד".

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
הוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום הוראות להפקדה הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום תשריט להפקדה הורדה
תכתובת
תכתובות פרסומי רשומות הורדה
תכתובות ילקוט פרסומים הורדה
תכתובות דברי הסבר למועצה הארצית ביום 5/1/2021 הורדה
תכתובות מצגת שהוצגה במועצה ארצית בתאריך 05.01.2021 הורדה
תכתובות עיתונים לתוקף הורדה
תכתובות גזרי עיתונים בדבר הפקדת התכנית הורדה
תכתובות מכתב יו"ר ועדה מחוזית מיום 7/3/22 בנושא דיון נוסף באישור התכנית הורדה
תכתובות פנייתה של מהנדסת הוועדה המקומית קרית גת מ-19/1/2022 הורדה
תכתובות מכתב ראש העיר קרית גת מ-3/2/2022 הורדה
תכתובות מצגת שהוצגה בדיון על ידי אלי וילצי'ק 11/1-21 הורדה
תכתובות דברי הסבר לדיון נוסף באישור התכנית לוולנת"ע ביום 22/3/2022 הורדה
תכתובות נוסח הפקדה לפי סעיף 106 ב' הורדה
תכתובות גזרי עיתונות הפקדה לפי סעיף 106 ב' הורדה
תכתובות י. פ. תוקף 23.11.2022 הורדה
תכתובות מכתב ס. מתכנן המחוז מ-27/1/2022 הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 24/11/2022
פרסום לאישור ברשומות 23/11/2022 תאריך פרסום: 23/11/2022. מס' ילקוט פרסומים: 10924. עמוד: 1200. שנה עברית: התשפג . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 26/08/2022 תאריך פרסום בעיתון: 22/08/2022. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 26/08/2022. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 26/08/2022. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 22/08/2022. עיתון: ישראל היום.
החלטה בדיון באישור תכנית 14/08/2022
התכנית פורסמה להתנגדויות לפי סעיף 106 ב 12/05/2022
תיקון התכנית לקראת פרסום לפי סעיף 106 ב 12/05/2022
החלטה בדיון בהתנגדויות 12/01/2022
הוגשו התנגדויות 04/08/2021
פרסום להפקדה ברשומות 22/06/2021 תאריך פרסום: 22/06/2021. מס' ילקוט פרסומים: 9698. עמוד: 7098. שנה עברית: התשפא . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 04/06/2021 תאריך פרסום בעיתון: 03/06/2021. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 03/06/2021. עיתון: גלובס. תאריך פרסום בעיתון: 04/06/2021. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 04/06/2021. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 13/05/2021
החלטה בדיון בהפקדה 12/01/2021
החלטה בדיון בהסמכת ועדת משנה 05/01/2021
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 15/10/2020
קבלת תכנית 15/10/2020

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 631-0891663 קרית גת כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
710 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 09/08/2022
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
700 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 22/03/2022
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
693 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 11/01/2022
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2021024 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום 11/10/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
681 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 27/07/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
650 ועדה ארצית - המועצה הארצית לתכנון ולבניה 05/01/2021
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020030 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום 23/11/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020030 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום 23/11/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020027 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום 26/10/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
פרסום נוסח אישור בעיתונים 21/08/2022 הורדה
פרסום נוסח הודעה לפי סעיף 106(ב) -עלול להפגע מקבלת התנגדות 25/05/2022 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות מאיר אוריאל משרד האנרגיה הורדה
2 מתנגד גוף צבורי או מקצועי הפקדה להתנגדויות אביבה עו"ד רחמים יניב בשם תשתיות אנרגיה בע"מ הורדה
3 מתנגד רשות מקומית או ועד מקומי הפקדה להתנגדויות דודו כהן בשם המועצה האזורית לכיש הורדה
4 מתנגד רשות מקומית או ועד מקומי הפקדה להתנגדויות אלי עו"ד וילצ'יק בשם כרמי קטיף הורדה