ג/ 14854

ביטול דרך מס' 121 והשלמת דרך משולבת מס' 164, מג'דל שמס

מטרת התוכנית


מטרת התכנית:
ביטול דרך מס' 121 והשלמת דרך משולבת מס' 164.
חיבור דרך מס' 121 עם דרך מס' 5 מהווה הפקעה למגרש בבעלות פרטית שלא ניתן לממש זכויות בניה עליוץ.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 08/07/2004
קבלת תכנית 08/07/2004

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 9858 תיקון מערכת הדרכים, שינוי למתאר, מג'דל שמס. שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2005020 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 21/09/2005
פרוטוקול הורדה
2004028 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 27/10/2004
פרוטוקול הורדה