מח/ 161

.

מטרת התוכנית


- הוספת תפקוד של שמור מים אסטרטגי ליעוד הקרקע
הקיימים בתחום התכנית.
- התאמת יעודי קרקע לתפקודם החדש.
- קביעת תכליות ושימושים ליעודים הקיימים.
- מתן הוראות ומגבלות בניה לשמושים השונים.
- הוראות למתן היתרי בניה.
- קביעת הוראות מיוחדות למתקני מים.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: _______________
מחוז המרכז, נפה פתח תקוה, מרחב תכנון מקומי ראש -
העין, מרחב תכנון מקומי מ.א דרום השרון.

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 23/06/2004
פרסום הכנת תכנית ברשומות 14/10/1999 תאריך פרסום: 14/10/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4809. עמוד: 190. שנה עברית: התשס . צפייה
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית 14/04/1999
קבלת תכנית 07/03/1999

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2002010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 22/05/2002
פרוטוקול הורדה
2002008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז 24/04/2002
פרוטוקול הורדה