ג/ 12793

שינוי תוואי כביש מס' 9 ויעוד שטח למגורים

מטרת התוכנית


1. שינוי תוואי כביש מס' 9.
2. שינוי יעוד קרקע מחקלאי למגורים.
3. קביעת הוראות בניה.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 08/06/2004
קבלת תכנית 21/10/2001

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 9709 שינוי יעוד משטח חקלאי למבני ציבור, שינוי למתאר, גוש חלב. שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2004014 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 08/06/2004
פרוטוקול הורדה