ג/ 14641

שנוי יעוד משטח חקלאי לתעשיה - בית אריזה, מג'דל שמס

מטרת התוכנית


מטרות התכנית:
שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי לשטח תעשייה.
קביעת הוראות בניה עבור בניית בית אריזה.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 09/05/2004
קבלת תכנית 01/04/2004

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2004028 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 27/10/2004
פרוטוקול הורדה