ג/ 14642

שנוי יעוד משצ"פ למגורים א', מג'דל שמס

מטרת התוכנית


מטרת התכנית:
שינוי יעוד השטח הציבורי הפתוח למגורים להגדיל שטח המגורים לפיתוח הכפר וקידומו.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 09/05/2004
קבלת תכנית 01/04/2004

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2004028 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 27/10/2004
פרוטוקול הורדה