16/ מק/ 2015

רחוב פנינית 2 - להבים

מטרת התוכנית


קביעת קוי בנין עבור המצללה,
שינוי קו בנין אחורי של המבנה
והכל ע"י שינויים בהנחיות והגבלות בניה
ושינוי קוי בנין. התכנית בסמכות ועדה מקומית
על פי סעף 62 א (א) (4) לחוק.
בהתאם למסומן בתשריט ומתואר במקרא.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


כמסומן בתשריט בקו כחול.

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 15/04/2004

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 16/ 03/ 103 שינוי הנחיות בניה שינוי צפייה
תוכנית 16/ במ/ 205 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2001117 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום 28/03/2004
פרוטוקול הורדה