מש/ 8/ 1/ 28

.

מטרת התוכנית


1.שינוי ייעוד אזור מגורים ד' לאזור מגורים א'.
2.קביעת מכסות בניה לפי המצב הקיים.
3.קביעת חניה ציבורית וחניה פרטית.
4.אחוד וחלוקה מחדש בהסכמה.
5.קביעת הוראות בניה.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 10 יח"ד +10 יח"ד יח"ד

מקום התוכנית


ישוב: זמר

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 23/03/2004
קבלת תכנית 18/08/1998

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2004004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב' 23/03/2004
פרוטוקול הורדה