בר/ 233/ 1

כביש 4101

מטרת התוכנית


א. שיפור ושינוי תוואי הדרך.
ב. שינוי ייעוד שטחים מחקלאי לדרך, מדרך לחקלאי.
ג. יעוד שטח להקמת מתקנים הנדסיים.
ד. קביעת דרך חדשה וביטול דרך קיימת.
ה. שיפור התוואי האופקי והאנכי ע"י הגבלת רדיוס.
ו. עיצוב נופי לדרך.


פרסום זה מבטל את הפרסום לאישור בעיתונים להלן:
1. הארץ מיום 1.8.02
2. הצופה מיום 1.8.02
3. כאן דרום מיום 2.8.02
4. ערים מיום 2.8.02

ובילקוט פרסומים מס' 5105 מיום 27.8.02 עמ' 3747.


וכן את הפרסום ביטול אישור התכנית :
בילקוט הפרסומים מס' 5143 מיום 31.12.02 בעמ' 1036.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


גוש 4998 לא מוסדר.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תקנון הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות תנועה הורדה
נספח נוף הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 09/03/2004 תאריך פרסום: 09/03/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5280. עמוד: 2246. שנה עברית: התשסד . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 20/02/2004 תאריך פרסום בעיתון: 18/02/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/02/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 20/02/2004. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 05/02/2004
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 30/06/2002
החלטה בדיון באישור תכנית 26/05/2002
החלטה בדיון בהתנגדויות 26/05/2002
הוגשו התנגדויות 22/04/2002
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 25/03/2002
פרסום להפקדה ברשומות 07/03/2002 תאריך פרסום: 07/03/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5058. עמוד: 1607. שנה עברית: התשסב . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 22/02/2002 תאריך פרסום בעיתון: 20/02/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/02/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/02/2002. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 20/01/2002
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 09/01/2002
החלטה בדיון בהפקדה 25/10/2000
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 20/07/2000
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף 01/06/2000
קבלת תכנית 17/04/2000

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית בר/ 417/ 5 שינוי יעוד חלקה מחלקה 27 מאזור חקלאי לאזור שירותי דרך. שינוי צפייה
תוכנית בר/ 20 ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקת מחדש בהתאם למצב הקיים,. קביעת יעדים ואזורים שינוי צפייה
תוכנית משמ/ 73 בר שינוי צפייה
תוכנית משמ/ 92 שינוי משבצות חקלאיות שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 456-0290171 כביש 4101 ללא שינוי
תוכנית בר/ 417/ 3/ 2 כביש 4101 שינוי צפייה
תוכנית 02/ 23 כביש 4101 ערר על

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2002017 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות 26/05/2002
פרוטוקול הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות יו"ר ועד כפר אביב
2 מתנגד ועדה מקומית או מהנדס ועדה מקומית הפקדה להתנגדויות אנה אינג' קוגן מהנדסת "שורקות"