הר/ 1635/ א

לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים.

מטרת התוכנית


לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


הרצליה- כפר שמריהו

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 29/02/2004 תאריך פרסום: 29/02/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5276. עמוד: 2050. שנה עברית: התשסד . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 11/02/2000 תאריך פרסום בעיתון: 10/02/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/02/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/02/2000. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 24/01/2000
לא הוגשו התנגדויות 01/12/1999
פרסום להפקדה ברשומות 14/10/1999 תאריך פרסום: 14/10/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4809. עמוד: 184. שנה עברית: התשס . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 01/10/1999 תאריך פרסום בעיתון: 27/09/1999. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/09/1999. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 01/10/1999. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 05/09/1999
החלטה בדיון בהפקדה 12/07/1999
קבלת תכנית 06/08/1998

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית הר/ 253/ א תכנית מס' 253א' תכנית מספר 253/ א שינוי
תוכנית הר/ 410/ א כפר שמריהו שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 504-0147967 לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. החלפה
תוכנית 504-0724385 לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. כפיפות
תוכנית 504-0253195 לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. החלפה
תוכנית 504-0538066 לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. כפיפות
תוכנית 504-0984559 לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. כפיפות
תוכנית 504-0644427 לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. כפיפות
תוכנית 504-0453357 לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. כפיפות
תוכנית 504-0919241 לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. שינוי
תוכנית 504-0501973 לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. החלפה
תוכנית 504-0396994 לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. החלפה
תוכנית 504-0715649 לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. כפיפות
תוכנית 504-0508333 לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. החלפה
תוכנית הר/ 2161/ מח לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. שינוי צפייה
תוכנית הר/ מק/ 1635/ ב לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. שינוי צפייה
תוכנית הר/ 2155/ מח לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. שינוי צפייה
תוכנית הר/ 1635/ ד לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. שינוי צפייה
תוכנית 504-0253880 לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. שינוי
תוכנית הר/ 2029 לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. שינוי
תוכנית 504-0316166 לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. שינוי
תוכנית 504-0858837 לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. שינוי
תוכנית 504-0415703 לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. שינוי
תוכנית 504-0267633 לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. שינוי
תוכנית 504-0159111 לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. שינוי
תוכנית הר/ 2164 לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. החלפה צפייה
תוכנית 504-0097279 לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. החלפה
תוכנית 504-0754804 לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. החלפה
תוכנית 504-0593400 לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. החלפה
תוכנית 504-0625731 לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. החלפה
תוכנית 504-0280669 לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. החלפה
תוכנית 504-0567560 לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. החלפה
תוכנית 504-0667030 לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. החלפה
תוכנית 504-0156141 לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. החלפה
תוכנית 504-0582809 לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. החלפה
תוכנית 504-0398578 לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. החלפה
תוכנית 504-0604728 לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. החלפה
תוכנית 504-0640979 לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. החלפה
תוכנית 504-0765941 לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. החלפה
תוכנית הר/ 2083/ א/ מח לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. פירוט צפייה
תוכנית הר/ 2050/ א/ מח לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. כפיפות צפייה
תוכנית 504-0332346 לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. כפיפות
תוכנית הר/ מק/ 2153 לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. כפיפות צפייה
תוכנית הר/ מק/ 2203 לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. כפיפות צפייה
תוכנית הר/ מק/ 1935/ ב לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. כפיפות צפייה
תוכנית הר/ מק/ 2207 לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. כפיפות צפייה
תוכנית הר/ 2193/ 1 לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. כפיפות צפייה
תוכנית 504-0239293 לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. כפיפות
תוכנית הר/ מק/ 2093/ א לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. כפיפות צפייה
תוכנית 504-0302232 לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. כפיפות
תוכנית הר/ מק/ 2057 לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. כפיפות צפייה
תוכנית 504-0227470 לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. כפיפות
תוכנית 504-0226449 לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. כפיפות
תוכנית 504-0174904 לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. כפיפות
תוכנית הר/ 2205 לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. כפיפות צפייה
תוכנית 504-0405696 לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. כפיפות
תוכנית 504-0276808 לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. כפיפות
תוכנית 504-0133587 לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. כפיפות
תוכנית 504-0619338 לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. כפיפות
תוכנית 504-0471169 לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. כפיפות
תוכנית 504-0722686 לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. כפיפות
תוכנית 504-1086313 לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. כפיפות
תוכנית 504-0398081 לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. כפיפות
תוכנית 504-0598730 לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. כפיפות
תוכנית 504-0067975 לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. כפיפות
תוכנית 504-0401893 לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. כפיפות
תוכנית הר/ מק/ 2205 לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. כפיפות צפייה
תוכנית 504-0729269 לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. כפיפות
תוכנית 504-1015486 לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. כפיפות
תוכנית הר/ 15/ 85235 לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. ערר על
תוכנית הר/ 16/ 85053 לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. ערר על
תוכנית הר/ 15/ 85309 לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. ערר על
תוכנית הר/ 17/ 85142 לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. ערר על
תוכנית הר/ 15/ 85244 לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. ערר על
תוכנית הר/ 0718/ 8189 לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. ערר על
תוכנית הר/ 15/ 85218 לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. ערר על
תוכנית הר/ 0819/ 8223 לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. ערר על
תוכנית הר/ 17/ 85272 לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. ערר על
תוכנית הר/ 17/ 85090 לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. ערר על
תוכנית הר/ 0518/ 8146 לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. ערר על
תוכנית הר/ 17/ 85179 לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. ערר על
תוכנית הר/ 15/ 85237 לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. ערר על
תוכנית בלמ/ הר/ 1020/ 8053 לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. ערר על
תוכנית הר/ 1020/ 8122 לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. ערר על
תוכנית הר/ 17/ 85131 לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. ערר על
תוכנית הר/ 1020/ 82319 לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. ערר על
תוכנית הר/ 16/ 85265 לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. ערר על
תוכנית הר/ 0722/ 82119 לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. ערר על
תוכנית הר/ 0419/ 8150 לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. ערר על
תוכנית בלמ/ הר/ 0622/ 82132 לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. ערר על
תוכנית הר/ 0519/ 8171 לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. ערר על
תוכנית הר/ 0319/ 8087 לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. ערר על
תוכנית הר/ 0820/ 8085 לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. ערר על
תוכנית הר/ 0122/ 82008 לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. ערר על
תוכנית הר/ 0720/ 81037 לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. ערר על
תוכנית הר/ 1020/ 8116 לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. ערר על
תוכנית הר/ 0621/ 82105 לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. ערר על
תוכנית 682/ 83/ 7 לקבוע הוראות בדבר בניה בחלל גג הרעפים באזורי מגורים. היתר בניה